Räcken räddar liv och gör vägarna säkrare

Taggar:
Elmia På Väg
Svenska Väg- och Broräckesföreningen, SVBRF, arbetar för en säkrare trafikmiljö längs Sveriges vägar genom skyddsanordningar för fordon – räcken av olika slag. SVBRF är med och arrangerar På Väg, och på mässan visar de skyddsanordningarnas viktiga roll i trafikmiljön.

– Vi kommer visa på vikten av kunskap, ända från projektering av räcken till avslutat montage och underhåll. Vi kommer också visa på räckenas, skyddsanordningarnas, betydelse för att minska skadeföljderna vid en olycka, säger Lennart Wahlund, ordförande för SVBRF.

Räcken har till uppgift att fånga upp fordon vid påkörning och på så sätt minimera följdskador. De kan användas för att förhindra att fordon kör på fasta hinder, kör av vägen eller kolliderar med mötande fordon. Sverige är ett av världens trafiksäkraste land med ett av de absolut lägsta dödstalen i världen per 100 000 invånare, mycket beroende på arbetet med användningen av mitträcken för att förhindra mötesolyckor.

Ökning av trafikdöda

– Under 2018 dödades tyvärr 325 personer i trafiken, en ökning med nästan 30 procent från 2017! Transportstyrelsen konstaterar att riksdagens mål om halverat antal döda till 2020 inte kommer uppfyllas. Trenden med ökning av antalet dödade och svårt skadade i trafiken måste vändas och vi ser att SVBRF kan lämna ett viktigt bidrag till detta. Ökad kunskap om skyddsanordningar hos de som beslutar i riksdag och i våra myndigheter är en mycket viktig del, liksom förbättrat underhåll, säger Lennart Wahlund.

SVBRF är branschorganisation för företag och organisationer som är verksamma inom området trafiksäkerhetsmaterial/tjänster och representerar tillverkare, återförsäljare, montage- och konsultföretag inom området väg- och broräcken. Verksamheten riktar sig till samtliga aktörer på den svenska marknaden – projektörer, bygg- och anläggningsföretag, testinstitut, forskare, leverantörer och montageföretag.

Viktig mötesplats

Föreningens främsta mål är att främja trafiksäkerhet genom att sprida kunskap om de krav som gäller för räckesprodukter och se till att kraven efterlevs för att skapa klara och lika spelregler i hela landet. SVBRF företräder också branschen i samarbetet med Trafikverket, Transportstyrelsen, övriga myndigheter och organisationer och är även remissinstans i standardiseringsarbetet inom EU och motsvarande svenska bestämmelser.

Mässan På Väg är en viktig mötesplats för alla som arbetar ute på vägarna, med vägar och trafikmiljö, menar Lennart Wahlund.

– Det är en bra plats för att träffa branschfolk och igenkännande av problematik och situationer som kan uppstå i det vardagliga arbetet, se produkter och tjänster för att få uppslag till förbättringar. Och förstås för att sprida kunskap och information om trafiksäkerhet som kan ge medvetenhet och engagemang – inte minst från våra myndigheter.

– Tillhör man branschen och vill träffa andra samt ta del av nyheter och information från myndigheter och företag är detta det enda tillfället som bjuds!