På Väg är branschens enda samlingspunkt

På Väg är branschens enda samlingspunkt
Göran Fredriksson, företrädare för två av branschorganisationerna som tillsammans med Elmia skapar På Väg berättar om mässans betydelse för branschen.

- På Väg är den enda riktiga samlingspunkten för branschen. Att den behövs råder det inget tvivel om! säger Göran Fredriksson, företrädare för SVBRF och SBSV.

Det började som ett initiativ från branschen, efter uppmaningar från både företag och enskilda individer. Man har helt enkelt saknat en naturlig mötesplats. 

Mässan är det enda tillfället då alla med någon anknytning till vägarbetsplatser, räcken och vägmarkeringar samlas med syftet att sprida kunskap som bidrar till ökad säkerhet och framkomlighet i vår trafikmiljö. 

Det gäller naturligtvis handfasta saker som produkter och tjänster, men även nyheter inom forskning och regelverk. Vi har sett ett ökat fokus på skydd och vägledning för oskyddade trafikanter vid vägarbete, speciellt som allt fler börjar använda cykel. Hastigheterna och trängseln ökar med el-cyklar och andra nya innovativa transportmedel. Här förväntas en hel del nya lösningar kunna ses och inte minst provas på mässan. 

En stor nyhet blir det som kommit att kallas ”Citybarriärer”. Speciellt utformade skyddsanordningar för lägre hastigheter och trånga trafikmiljöer som är typiskt för städer, något som saknats helt. Det blir första gången den här typen av produkter visas officiellt. 

- Vill man veta vad som händer i branschen och ha aktuella kunskaper måste man besöka På Väg, avslutar Göran Fredriksson.

19183_Goran Fredriksson_300x300.jpg

Göran Fredriksson, företrädare för SVBRF och SBSV

SVBRF_131x100.jpgSBSV_131x100.jpg