Nytt samarbete om skyddsanordningar

Taggar:
Elmia På Väg
Nytt samarbete om skyddsanordningar
Flera av Sveriges största kommuner – bland annat Stockholm, Göteborg, Malmö, Västerås och Linköping – kommer inleda ett samarbete om en ny säkerhetsprodukt vid vägarbeten. Det handlar om en ny sorts korta skyddsanordningar vid vägarbeten i stadsmiljö, som inte finns idag och som skulle öka säkerheten för både oskyddade trafikanter och vägarbetare. Det gemensamma projektet presenteras under mässan På Väg på Elmia i Jönköping 13 – 14 mars.

– De barriärer, skyddsanordningar, som finns och används idag är testade enligt europeisk standard med resultatet att de ska vara långa och raka, och det är sällsynt att de passar in i stadsmiljö. Det saknas ofta fysiska förutsättningar i miljön för att montera dem, säger Göran Fredriksson, företrädare för SBSV, Sveriges Branschförening för Säkrare Vägarbetsplatser.

Dagens barriärer kan ha en minsta monteringslängd på 50 – 100 meter, och då blir det ofta svårt att få till montering i stadsmiljö. För det mesta behövs kortare skyddsanordningar, och som regel används barriärlängder mellan 12 – 25 meter. Ofta placeras de i L-formation eller i form av hagar, där varje sida är mellan 3 – 6 meter.

– När den faktiska monteringen skiljer sig så kraftigt från vad som testats blir det svårt eller omöjligt för väghållare och entreprenörer att förutspå vilket skydd de ger vid en kollision. Några skyddsanordningar med testade egenskaper för dessa situationer finns inte heller idag, säger Göran Fredriksson. 

Stort antal olyckor

Varje år inträffar ett stort antal olyckor just vid vägarbetsplatser i stadsmiljö, och ofta drabbas oskyddade trafikanter, till exempel gående och cyklister. Många vägarbetare löper också stora risker vid vägarbetsplatser i stadsmiljö.

I ett samarbete mellan SBSV och flera av landets största kommuner inleds nu ett gemensamt projekt där de tillsammans tar ett krafttag för att förbättra både arbetarskydd och trafiksäkerhet i trånga trafikmiljöer.

Projektet presenteras under mässan På Väg, där representanter från kommunerna och SBSV berättar om hur de kommer att arbeta för att ta fram en metodbeskrivning för test av skyddsanordningarna och en ny sorts barriärer för vägarbetsplatser i stadsmiljö. De kommer också att signera en avsiktsförklaring om projektet.

– Det behövs en reell förändring för att få ner olyckstalet vid dessa vägarbeten, och tillsammans kan vi nå den lösningen genom en ny och säkrare produkt som vi med våra gemensamma erfarenheter och praktiska kunskaper tar fram, säger Göran Fredriksson.

PaVag, Skyddsanordning2.jpg

Onsdagen den 13 mars kl. 16.00 – 16.25 (scenen):

Ny form för samarbete - för skyddsanordningar som inte finns