5 snabba frågor till Nordic Road Safety

5 snabba frågor till Nordic Road Safety
Anders Hamrin, marknadschef på Nordic Road Safety – vad kommer ni att visa på mässan?

–  Vi kommer att visa våra produkter som skyddar gång- och cykeltrafikanter mot vanlig trafik, och våra olika GC-lösningar som skiljer vägbanan åt. Det här är produkter vi tagit fram själva för att möta det behovet vi ser på marknaden.

NRS-2-1920x1080.png

Vilken branschfråga är viktigast just nu i ert perspektiv?

–  Det är just att öka säkerheten för de oskyddade trafikanterna. Det vill säga gångtrafikanter och cyklister.

Vad önskar du mest från branschkollegor och beslutsfattare för att ni ska kunna arbeta ännu bättre med att möta branschens utmaningar?

–  Att öka kunskapen hos beställare och branschkollegor.

NRS-1-1920x10802.png

Vad ser du mest fram emot med På Väg?

–  Att äntligen få möta kunder och leverantörer igen.

Varför ska man besöka På Väg 7-8 mars?

–  För utbyte av kunskap med andra inom branschen.