Lärorika och gratis seminarier

Taggar:
Elmia På Väg
Lärorika och gratis seminarier
Trafikanordningar anpassade för cyklister är efterlängtat och under På Väg presenteras den nya standarden för det. Nationell statistik om olyckor och tillbud, ny handbok för vägmarkering och nya kompetenskrav vid upphandling är andra ämnen som tas upp på mässans seminarier – alla med fokus på nyheter, utbildning och utveckling för en säkrare miljö på gator och vägar.

– Planeringen är i full gång för fyra huvudseminarier, två varje mässdag med högaktuella ämnen, säger Göran Fredriksson, företrädare för Sveriges Branschförening För Säkrare Vägarbetsplatser, SBSV.

SVMF, Svenska Vägmarkeringen, har tagit fram en ny handbok för vägmarkering som lanseras på mässan. VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, presenterar ett projekt där statistik över alla tillbud och olyckor på vägarbetsplatser samlas i en nationell databas, ett viktigt underlag för beslutsfattande hos myndigheter och företag.

Den nya standarden från SIS, Swedish Standards Institute, för att i upphandlingar kunna kravställa trafikanordningar för oskyddade trafikanter är ett efterlängtat dokument, speciellt för kommunala väghållare.

– När det gäller kompetenskraven har man levt med dom nu ett tag, och har man upptäckt något med tolkning och tillämpning har man ju en bra chans att passa på och lyfta det på seminariet och prata direkt med de sakkunniga på område, säger Göran Fredriksson.

Kunskapstorg och skyddsanordningar

Seminarierna, liksom hela mässan På Väg, är gratis för de som arbetar i branschen, och en mycket viktig del av mässan.

– Man får ny information i viktiga ämnen direkt från källan och det finns tid för frågor efteråt. Seminarierna är på 45 minuter med 15 minuter frågestund efter. Det blir ett seminarium före lunch och ett efter, så det finns gott om tid att besöka utställare och ta del av det övriga utbudet på mässan, säger Göran Fredriksson.

Förutom de fyra huvudseminarierna arrangerar ett flertal av mässans utställare egna kortare seminarier och berättar om sina produkter och tjänster ur ett säkerhetsperspektiv, vilken nytta dessa kan göra för säkerhet för alla trafikanter – gående, cyklister och fordonstrafikanter.

På Kunskapstorget finns branschföreningar och företrädare för myndigheter samlade för att informera och diskutera på sina respektive områden, och på Barriärtorget visas olika skyddsanordningar, uppställda som de används ute i trafiken.

– Detta är den absolut bästa möjligheten att träffa branschkollegor och ta del av ny information om både produkter och regelverk. Sammantaget blir det ett krafttag från branschen och berörda myndigheter för säkrare vägarbetsplatser och bättre framkomlighet, säger Göran Fredriksson.