5 snabba frågor till Lambertsson

5 snabba frågor till Lambertsson
Josefine Dahlqvist, TA-ingenjör på Lambertsson - varför ska man besöka På Väg 7-8 mars?

– På Väg är ett unikt forum för oss i branschen att kunna utbyta erfarenheter med varandra både oss aktörer och entreprenörer emellan men även med myndigheter och beslutsfattare.

Vad kommer ni att visa på mässan?
– Vi kommer att ge besökarna en möjlighet att bli bekanta med vårt breda tjänsteutbud som vi erbjuder gällande TA, vi är behjälpliga hela vägen från anbudsskedet till utförande då trafikanordningarna ska etableras, underhållas och avetableras. Genom denna helhetslösningen säkrar vi kompetensen från start till mål.

Lambertsson_1920x1080.png

På vilket sätt påverkar era lösningar branschen på ett positivt sätt?
– Med hjälp av vår spetskompetens hjälper vi kunderna att optimera kostnadsbilden utan att göra avkall på säkerheten för våra egna och kunders medarbetare samt alla trafikanter. Genom ett systematiskt arbetssätt strävar vi gemensamt efter att uppnå nollvisionen där på sikt ingen ska dödas eller allvarligt skadas inom vägtransportsystemet.

Vilken branschfråga är viktigast just nu i ert perspektiv?
– Säkerhet på arbetsplatsen är en kärnfråga som fortsätter att vara mycket aktuell. Det är en väldigt utsatt miljö ute på vägarna och ingen ska behöva skadas i trafikmiljöer – vare sig man är vägarbetare eller trafikant.

Vilka är branschens viktigaste utmaningar och vad önskar ni från branschkollegor och beslutsfattare för att ni ska kunna arbeta ännu bättre med att möta dessa utmaningar?
– Eftersom regelverken och kraven reglerar hur vi arbetar med säkerhet är det väldigt viktigt att fortsätta inkludera oss aktörer vid utveckling av dessa. Många gånger är kraven och verkligheten svåra att kombinera p.g.a. lokala avvikelser och förutsättningar. Genom en fortsatt dialog mellan beslutsfattare och aktörer kan vi skapa arbetsplatser som är säkra trots avsteg från regelverk/krav.

 Vad ser du mest fram emot med På Väg?
– Jag ser mest fram emot alla personliga möten, lite extra mycket efter de senaste årens händelser. Genom dialoger och erfarenhetsutbyte med våra besökare och andra utställare hoppas jag att vi kan skapa ett större intresse för säkerhet vid arbete i trafikmiljö och även ett mer heltäckande tankesätt i alla led.