Kommuner i samarbete om nya skydd vid vägarbeten i stadsmiljö

Taggar:
Elmia På Väg
Kommuner i samarbete om nya skydd vid vägarbeten i stadsmiljö
Flera kommuner skrev under mässan På Väg tillsammans på en avsiktsförklaring om samarbete för testmetod och klassificering av korta temporära barriärer. Samarbetet syftar till att tillsammans med branschorganisationerna SBSV och SAK ta fram en helt ny säkerhetsprodukt att använda vid vägarbeten i stadsmiljö – en ny skyddsanordning som inte finns i dag.

–  Dagens barriärer, skyddsanordningar, är ofta för långa för de vägarbeten som förekommer i stadsmiljöer. Det är svårt att få till korrekt montering och behovet är stort av en ny produkt som är både kortare och annorlunda utformad, därmed bättre anpassad till den miljön, säger Göran Fredriksson, företrädare för SBSV, Sveriges Branschförening för Säkrare Vägarbetsplatser.

Representanter från Göteborg, Stockholm, Linköping och Malmö var på plats under mässan och signerade på scen tillsammans med SBSV och SAK, Säkerhet vid arbete på kommunala gator, den gemensamma avsiktsförklaringen.

Klart är också att Västerås och Örebro kommer följa med i arbetet att tillsammans ta fram en ny metodbeskrivning för test av barriär som skulle öka säkerheten för både oskyddade trafikanter och vägarbetare.

I samarbetet finns också Trafikverket med som ursprunglig uppdragsgivare för uppdraget att fram den preliminära metodbeskrivning som finns idag. Det är den som nu ligger till grund för det fortsatta arbetet att ta projektet i mål. Tidplanen är att kommunerna ska kunna införa de nya kraven enligt den nya metodbeskrivningen testade barriärer i sina upphandlings- och styrdokument hösten 2020.

–  Det är ett unikt samarbete för ökad säkerhet som nu inletts. Avsiktsförklaringen innebär inte bara ett projektsamarbete och en finansieringslösning, utan även att de kommunala väghållarna kommer efterfråga de nya skyddsanordningarna. Det innebär att det finns en framtida marknad, något som tillverkarna behöver som motiv för att testa och utveckla de efterlängtade produkterna, säger Göran Fredriksson.

Bildtext: Från vänster: Göran Fredriksson, SBSV, Thomas Wuopio, SBSV, Jonas Malmryd, Göteborg, Mats Theander, Malmö, Kaj Hermansson, SAK, Steffan Risberg, Malmö, Johan Fällström, Linköping