5 snabba frågor till Infraffina Företagspartner

5 snabba frågor till Infraffina Företagspartner
Mats Barlow som arbetar med utbildningarna ”Arbete på Väg”, Infraffina Företagspartner AB – varför ska man besöka På Väg 7-8 mars?

– För att få en möjlighet att träffa branschkunniga människor och skapa kontakter för kommande givande samarbeten.

Vad kommer ni att presentera på mässan?

– Vi kommer att presentera vår pedagogiska verksamhet och upplägget kring våra utbildningar.

Varför är just er nyhet/lösning/produkt viktig och på vilket sätt påverkar den branschen på ett positivt sätt?

– Vårt upplägg med gruppdiskussioner och grupparbeten medför en tydlighet i förståelsen för hur viktigt det är med säkerhetsarbetet vid alla arbeten på och invid våra vägar, både för arbetare och trafikanter.

Vilken branschfråga är viktigast just nu i ert perspektiv?

– Säkerheten för arbetare och trafikanter vid alla typer av vägarbete.

Vilka är branschens viktigaste utmaningar och vad önskar ni från branschkollegor/beslutsfattare för att ni ska kunna arbeta ännu bättre med att möta dessa utmaningar?

– Att minska olycksriskerna vid vägarbete. Ett utvecklande samarbete med TRV på alla plan.

Vad ser du mest fram emot med På Väg?

– Alla möten med människor som kan leda till framgångsfaktorer beträffande ökad trafiksäkerhet.