Demotorget - ny satsning på mässan 2023

Demotorget - ny satsning på mässan 2023
Nytt på På Väg 2023 är demotorget som är en gatukorsning i fullskala placerad på en yta mitt i utställningshallen. Här visar utställare upp sina TA-lösningar och produkter.

Exempel på vad som visas på demotorget är ITS-lösningar/upplysningsskyltar, citybarriärer, hastighetsdämpande åtgärder, räcken och andra tillfälliga anordningar vid vägarbetsbetsplatser. Speciellt fokus läggs på oskyddade trafikanter, främst cyklister i stadsmiljö.

Varför ska man som utställare delta på demotorget?

Genom att delta på demotorget erbjuds utställarna en unik möjlighet att visa upp sina nya material och lösningar på svårlösta problem med säkerhet samt andra innovationer för säkrare trafik i tätortsmiljö. Demotorget riktar sig främst mot lösningar för att uppnå högre säkerhet för oskyddade trafikanter vid arbeten som utförs i kommunala trafikytor. Vi vänder oss främst till kommunala väghållare och de företag som utför arbeten i deras gaturum, så det är en delvis ”ny marknad" som vi ser framför oss.

Det material som används idag är framtaget och avsett för det statliga vägnätet, där man har betydligt högre hastigheter och tyngre trafik att ta hänsyn till. Som utställare kan ni här nå denna delvis nya marknad genom att visa upp er smarta, fungerande lösning som är specifikt framtagen för arbeten som utförs i trånga trafikmiljöer,
säger Ulf Rosander, ansvarig för demotorget.

Skiss_demotorg_221212.jpg