5 snabba frågor till DELTABLOC Sverige AB

5 snabba frågor till DELTABLOC Sverige AB
Niklas Zellner, försäljningschef och ansvarig för DELTABLOC Sverige AB – vad ser du mest fram emot med På Väg?

– Nätverket och möjligheten att träffa branschkollegor samt kunder och beslutsfattare.

 

Vad kommer ni att visa på mässan?

– Vi kommer visa produktnyheter samt redovisa hur vårt arbete ser ut för att minska vårt klimatavtryck. #roadtogreen

 

På vilket sätt påverkar era lösningar branschen på ett positivt sätt?

– En del i att göra produkter mer miljövänliga är att göra dem lättare vilket är en utmaning när man ska stoppa stora krafter i höga hastigheter. Vi har nu tagit tydliga steg i vår produktutveckling och ser fram emot diskussioner med beslutsfattare och kunder.

 

Vilken branschfråga är viktigast just nu ur ert perspektiv?

– "Road to green" är vårt sätt att förklara arbetet för att sänka klimatavtrycket. Vad kan vi som bransch och leverantörer göra samt vad behövs från beslutsfattare och beställare för att det ska vara möjligt.

 

Vilka är branschens viktigaste utmaningar och vad önskar ni från branschkollegor och beslutsfattare för att ni ska kunna arbeta ännu bättre med att möta dessa utmaningar?

– Det är en komplex verklighet vi hanterar och alla projekt är olika och har därmed sina egna utmaningar. Min förhoppning är att vi kan fortsätta vara en del av projekten tidigt för att kunna vara behjälpliga i valet av produkter för att vi ska nå ett så bra slutresultat som möjligt för alla inblandade. En stor utmaning är också att få beställaren (TRV) att förstå vad vi håller på med och att de ser vikten av utveckling. Trafikverket är idag en renodlad beställare och resursbristen är påtaglig.

 

Varför ska man besöka På Väg 7-8 mars?

– Det är en självklar träffpunkt för diskussioner och samarbeten. Det personliga mötet är dessutom oöverträffat – "you can´t e-mail a handshake"!