Område Producera

Här fokuserar vi kring ordet Producera. Produkter, tjänster och inspiration för en hållbar djuruppfödning, odling och matproduktion. Här finns kontakter och affärer som gör gott för både djur och miljö.

Exempelvis visas det som rör mjölk- och köttproduktion, odling och produktion av grönsaker, frukt och bär. Vattenbruk, fiskodling och andra vattenodlingar, insekter samt möjligheter med stadsodling. Även produkter och tjänster för energiproduktion tar plats under temat Producera.  

Vill du nätverka?  
I den här hallen finns nätverk som kretsar kring arbetskraft till lantbruk, förmedling av djur, samordning eller samägande av maskinparker och så vidare.  

Vi pratar om:  
Under området Producera lyfter vi frågor om hur vego-, eko- och hälsotrender påverkar produktionen? Hur gör vi produktionen hållbarare? Vi diskuterar livsmedelsförsörjning och säkerhet. 

 

Produkter inom följande områden får marknadsföras på området Producera:

 • Teknik som förbättrar djurens miljö, förebygger sjukdom/olycksfall både hos djur och ägare samt förbättrar förutsättningarna för hållbar och ekonomiskt lönsam husdjursproduktion.
 • Hållbart marint vattenbruk
 • Odling i urbana miljöer
 • Odling på friland. Teknik som möjliggör en hållbar odling i ett förändrat klimat.
 • Odling av ätbara grödor i växthus. 
 • Produktion av energi från lantbrukets verksamheter.
 • Tjänster, rådgivning, information och utbildning inom området.

Besökargrupper på mässan

 • Lantbrukare, odlare och livsmedelsproducenter
 • Livsmedelsföretag 
 • Livsmedelshandeln 
 • Restaurang och offentliga kök 
 • Tjänstemän inom lantbruk/livsmedel/klimat 
 • Politiker
 • Studenter

Elmia-Matbruk-Kretslopp.jpg

 

Läs mer om område Förädla

Läs mer om område Smaka

Läs mer område Återbruk