Område Konsumera

Här fokuserar vi kring ordet Konsumera. Här presenteras nya produkter , transporter och livsmedelshantering.

Vill du nätverka? 
I den här delen finns nätverket som kretsar kring nya produkter, förpackning och distribution.

Här kan du prata om: 
Hur kan vi på ett smart och hållbart sätt förpacka och transportera produkter till konsumenten. Hur kan livsmedelsindustrin ställa om för att tillgodose fler och mer hållbara produkter. Hur blir vi självförsörjande i högre grad och klarar nya pandemier, ändrade klimatförhållanden och andra hot i världen. 

Produkter inom följande områden får marknadsföras inom området Konsumera:

  • Organisationer och nätverk som samlar små- och stora livsmedelsföretag eller jobbar med utveckling av livsmedelsföretagandet.
  • Tjänster, rådgivning, information, finansiering och utbildning inom området
  • Start-ups

Besökargrupper på mässan

  • Lantbrukare, odlare och livsmedelsproducenter
  • Livsmedelsföretag 
  • Livsmedelshandeln 
  • Restaurang och offentliga kök 
  • Tjänstemän inom lantbruk/livsmedel/klimat 
  • Politiker
  • Studenter

Elmia-Matbruk-kretslopp-1000x974px.jpg

Läs mer om område Producera

Läs mer om område Förädla

Läs mer om område Återbruk