Boka monter

Välkommen att boka monter på Elmia Matbruk 2023 - affärsarenan för hållbara livsmedelssystem. Här samlar vi alla aktörer i kedjan från livsmedelsproduktion till förädling, konsumtion och återbruk.

Skicka din intresseanmälan redan idag så kontaktar vi dig.

Priser

Monteryta: 1 050 kr/kvm exkl. moms

Grundavgift: 3 950 kr exkl. moms

Utställarförsäkring: 1 050 kr exkl. moms

Startup-område: 17 000 kr exkl. moms - ca 4 kvm med ståbord, barstol och plats för roll-up eller dyl. (ingår eluttag, matta, belysning)

Ingår 50 st fribiljetter för inbjudningar till besökare i varje yta. Biljetter från 51 st och uppåt 150 kr/st exkl. moms. (ord. pris förköp, 220 kr inkl. moms, i kassan 320 kr inkl. moms)

Fakturering

Grundavgift, monterhyra och utställarförsäkring

Faktureras 90 dagar före mässans första dag och förfaller till betalning senast 60 dagar före Mässans första dag.

Övrig fakturering

100% av värdet för monterinredning enligt beställning förfaller till betalning 14 dagar före Mässans första dag. Tilläggsbeställningar och delar av Beställningen som ej kan specificeras eller faktureras på förhand faktureras efter Mässans sista dag med betalningsvillkor 20 dagar netto.

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser utgör kompletterande bestämmelser till samtliga de särskilda avtal som inför varje mässa träffas med respektive utställare.

Ladda ner allmänna bestämmelser som PDF-fil

 

Mervärdesskatt

Mervärdesskatt vid handel med EU-länder:

Tjänsten anses omsatt och ska beskattas i det land där köparen är etablerad och har sin verksamhet om köparen är näringsidkare. Näringsidkare är en juridisk person som är registrerad till mervärdesskatt. Det innebär att Elmia fakturerar utan mervärdesskatt och köparen beskattas i sitt hemland. För att Elmia ska kunna fakturera utan mervärdesskatt krävs att köparen kan uppge ett giltigt VAT-nummer.

Är köparen inte näringsidkare anses omsättningsland vara Sverige och svensk mervärdesskatt tas ut.

Mervärdesskatt vid handel med länder utanför EU:

Är köparen etablerad och har sin verksamhet i ett land utanför EU tas ingen mervärdesskatt ut och köparen ska inte beskattas inom EU.

Utställarförsäkring

Som mässarrangör vet vi att försäkringsskydd är viktigt. Med Elmias utställarförsäkring får du ett tryggt mässdeltagande och kan fokusera på dina säljaktiviteter.

Tillsammans med din orderbekräftelse har du även fått information om Elmias Utställarförsäkring.

Nedan finns mer information om försäkringen och kompletta försäkringsvillkor. Du kan ladda ner dem som PDF-filer.

Försäkringen gäller under förutsättning att betalning skett på förfallodatum.

Tobias Wiktorsson
Tobias Wiktorsson
Telefon: +46 36 15 21 70
Eva Francke
Eva Francke
Telefon: +46 36 15 20 84