21 - 23 okt 2021

Boka monter

Nu kan du boka monter på Elmia Matbruk 2021 som är en mötesplats där vi bjuder in alla aktörer i kedjan från livsmedelsproduktion till förädling, konsumtion och återbruk. Skicka din intresseanmälan redan idag så kontaktar vi dig. Mässan har en tydlig produktindelning för att maximera utställarnas deltagande och göra det lättare för besökarna att hitta rätt. Produktindelningen styr var på mässan du kan visa dina produkter och tjänster, se beskrivningar nedan.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss direkt.

Priser

Priserna är exklusive moms och gäller för 2021.

Producera i hall D, Förädla och Smaka i hall C, Återbruk i hall B

Grundavgift: SEK 4 000

I grundavgiften ingår: Trådlös internetanslutning och införande i den digitala mässkatalogen.

Monteryta inomhus per kvm (golvyta)

I monteryta inomhus ingår avskiljande montervägg (22 mm vitmålad spånskiva). Priserna gäller för 2021

Pris: SEK 850

Marknadsstånd på mattorget

Marknadsstånden är begränsade till antalet och kan endast fås i monterstorlek 8 kvm.

Grundavgift: SEK 2 000

Monteryta pris för 8 kvm: SEK 4 000

Fakturering

Grundavgift

Faktureras i samband med att orderbekräftelse sänds ut. 
Betalningsvillkor är 30 dagar netto.

Monterhyra och utställarförsäkring

Faktureras 90 dagar före mässans första dag och förfaller till betalning senast 60 dagar före Mässans första dag.

Övrig fakturering

100% av värdet för monterinredning enligt beställning förfaller till betalning 14 dagar före Mässans första dag. Tilläggsbeställningar och delar av Beställningen som ej kan specificeras eller faktureras på förhand faktureras efter Mässans sista dag med betalningsvillkor 20 dagar netto.

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser utgör kompletterande bestämmelser till samtliga de särskilda avtal som inför varje mässa träffas med respektive utställare.

Ladda ner allmänna bestämmelser som PDF-fil

Mervärdesskatt

Mervärdesskatt vid handel med EU-länder:

Tjänsten anses omsatt och ska beskattas i det land där köparen är etablerad och har sin verksamhet om köparen är näringsidkare. Näringsidkare är en juridisk person som är registrerad till mervärdesskatt. Det innebär att Elmia fakturerar utan mervärdesskatt och köparen beskattas i sitt hemland. För att Elmia ska kunna fakturera utan mervärdesskatt krävs att köparen kan uppge ett giltigt VAT-nummer.

Är köparen inte näringsidkare anses omsättningsland vara Sverige och svensk mervärdesskatt tas ut.

Mervärdesskatt vid handel med länder utanför EU:

Är köparen etablerad och har sin verksamhet i ett land utanför EU tas ingen mervärdesskatt ut och köparen ska inte beskattas inom EU.

Utställarförsäkring

Som mässarrangör vet vi att försäkringsskydd är viktigt. Med Elmias utställarförsäkring får du ett tryggt mässdeltagande och kan fokusera på dina säljaktiviteter.

Tillsammans med din orderbekräftelse har du även fått information om Elmias Utställarförsäkring.

Nedan finns mer information om försäkringen och kompletta försäkringsvillkor. Du kan ladda ner dem som PDF-filer.

Försäkringen gäller under förutsättning att betalning skett på förfallodatum.

Annelie Gemark
Annelie Gemark
Telefon: +46 36 15 20 35