Område Förädla

Här fokuserar vi kring ordet Förädla. Produkter, tjänster och inspiration för framtidens livsmedelsförädling. Här finns kontakter och inspiration som gör gott för både människa och företag.

Utöver liten och medelstor livsmedelsförädling, belyser vi här även förädlingar kopplat till teknik, kunskap och nätverk. Mångbruk inom livsmedelsproduktion skapar förädling av det svenska landskapet i form av turism, friluftsliv, bo på lantgård

Vill du nätverka? 
I den här delen finns nätverk som kretsar kring arbetskraft till förädlingsindustrin, hitta råvaror i din närhet, eller nätverk för försäljningskanaler med mera.  

Vi pratar om:  
Under område Förädla lyfter vi frågor om export, affärsmöjligheter, minskat svinn och märkning. 

Produkter inom följande områden får marknadsföras på området Förädla:

När vi pratar livsmedelsförädling på Elmia Matbruk menar vi småskalig till storskalig förädlingsverksamhet. Här ligger fokus på att ta hand om produkterna på ett varsamt sätt med naturliga tillsatser och hållbara förpackningslösningar.

Produkter inom följande områden får marknadsföras på området Förädla:

 • Livsmedelshantering
 • Livsmedelsförädling
 • Förpackning och märkning
 • Hygien och rengöring
 • Inredning för livsmedelslokaler
 • Arbetarskydd
 • Tjänster, rådgivning, information och utbildning inom området

Besökargrupper på mässan

 • Lantbrukare, odlare och livsmedelsproducenter
 • Livsmedelsföretag 
 • Livsmedelshandeln 
 • Restaurang och offentliga kök 
 • Tjänstemän inom lantbruk/livsmedel/klimat 
 • Politiker
 • Studenter

Elmia-Matbruk-kretslopp-1000x974px.jpg

Läs mer om område Producera

Läs mer om område Smaka

Läs mer om område Återbruk