Område Återbruka

Här fokuserar vi kring ordet Återbruk och presenterar produkter och tjänster som är kopplade till återvinning samt återbruk inom livsmedelsproduktionen. Här finns goda förebilder och affärer som gör gott både för plånboken och klimatet.

Här visas det som rör avfallshantering och kretsloppstänk. Vilka restprodukter som kan användas till vadBäst före datum är oftast bra efter datumdet skapar möjligheter. Återbruk har mycket att erbjuda inom kunskapsöverföring, teknik, auktioner och byteshandel.  

Vill du nätverka? 
I den här hallen finns nätverk för återbruk, byteshandel, auktioner där gamla produkter får nya ägare. Här finns möjligheter att sammanföra nya idéer, nya generationer med erfarenhet och beprövade produkter för att åstadkomma gott.

Här pratar vi om:  
Under område Återbruk pratar vi självklart om kretslopp och minskat svinn. Samt tar del av företag som kommit långt och delar erfarenheter. 

Produkter inom följande områden får marknadsföras inom området Återbruka:

 • Avfallshantering d.v.s. ta hand om avfall, minimera avfall och sekundär användning av avfall på företagsnivå.
 • Återbruk av gamla maskiner samt återbruk av material för produktion av nya produkter.
 • Kretsloppslösningar d.v.s. produkter som möjliggör att materialet återförs och kan användas i ett annat sammanhang.
 • Tjänster, rådgivning, information och utbildning inom området.

Besökargrupper på mässan

 • Lantbrukare, odlare och livsmedelsproducenter
 • Livsmedelsföretag 
 • Livsmedelshandeln 
 • Restaurang och offentliga kök 
 • Tjänstemän inom lantbruk/livsmedel/klimat 
 • Politiker
 • Studenter
 • Elmia-Matbruk-kretslopp-1000x974px.jpg

Läs mer om område Producera

Läs mer om område Förädla

Läs mer om område Konsumera