För utställare

Branschmässan som tar ett helhetsgrepp om mat och klimat

Elmia Matbruk flyttas till 2023

Med anledning av rådande restriktioner och dess påverkan på allmänna sammankomster kommer Elmia Matbruk 2021 inte att kunna genomföras fysiskt som planerat. Beslutet har fattats efter noga övervägande och i dialog och samråd med partners.

Men intresset för mat- och klimatfrågor är fortsatt stort och högaktuellt. I samverkan med Klimatrådet arrangerar vi Klimatkonferensen digitalt den 22 oktober med temat ”Mat och klimat” där du är välkommen att ta del av samtal med sakkunniga föreläsare.

Vi ser därefter fram emot att lyfta några av mat- och klimatfrågorna under Elmia Lantbruk i oktober 2022 och därefter att samla branschens aktörer, och hälsa alla som aktivt arbetar med en hållbar livsmedelsproduktion välkomna till Elmia Matbruk 19-21 oktober 2023.

/globalassets/bilder/massor/matbruk/matbruk-logo-video.jpg