Elmias rötter och historia börjar i de gröna näringarna. Lantbruksmässan startades för 60 år sedan. Den har genom åren samlat 100 000-tals människor inom branschen. I oktober 2021 firar Elmia 60 år. Det firar vi genom att ett nytt projekt med kopplingar till vår gröna historia i kombination med vår framåtanda. Vi lanserar Elmia Matbruk.

Jubileet 2021 är startskottet för Elmia Matbruk, som sedan återkommer i oktober vartannat år. Det är ingen ny lantbruksmässa, men kopplingar kommer finnas till primärproduktion och svenska livsmedel. Elmias vision är också att bli en grönare mötesplats. Vi vill ta vårt ansvar och fokusera på hållbarhet. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Vill ni följa med på vår resa?