För besökare

God mat för människa och miljö

Vill du att mat inte bara ska smaka gott – utan även göra gott för både människa och miljö? Då är du välkommen till Elmia Matbruk, den enda mässan som tar ett helhetsgrepp om dagens frågor kring mat och klimat. Vi bjuder in alla aktörer i kedjan från livsmedelsproduktion till förädling, konsumtion och återbruk. 

Här möts företagen och organisationerna som vill ett steg framåt – mot en smartare och mer hållbar livsmedelsproduktion. Elmia Matbruk är kunskap, inspiration, nätverk och goda affärer, allt under ett och samma tak. 

Elmia Matbruk är främst en fackmässa och mötesplats för branschen. På lördagen och söndagen öppnar mässan även för allmänheten. Alla som är intresserade av smakupplevelser, hållbarhetsfrågor och primärproduktion och svenska livsmedel är välkomna.

/globalassets/bilder/massor/matbruk/matbruk-logo-video.jpg