ML-paket - Elmia Lantbruk 2024

Hyrmatta / Ljustross / Maskin inflytt / EL

För att kunna planera logistiken kring in- och utflyttning måste vi ha den inskickade informationen senast 2024-06-20. Genom att fylla i underlaget med så utförliga data som möjligt kan vi ger er bästa möjliga service.

*Observera att dessa datum är önskemål som vi ska försöka tillgodose i så lång utsträckning som möjligt. Vi återkommer med din exakta tid.

Skiss för önskad placering av el och tross bifogas i formulärets sista steg.

Hyrmatta / Ljustross / Maskin inflytt / EL

För att kunna planera logistiken kring in- och utflyttning måste vi ha den inskickade informationen senast 2024-06-20. Genom att fylla i underlaget med så utförliga data som möjligt kan vi ger er bästa möjliga service.

*Observera att dessa datum är önskemål som vi ska försöka tillgodose i så lång utsträckning som möjligt. Vi återkommer med din exakta tid.

Skiss för önskad placering av el och tross bifogas i formulärets sista steg.

Kontaktperson

Kontaktperson

Monterfakta

Monterfakta

Hyrmatta 50x50cm plattor

Var vänlig gör ditt val av färg på matta i rullistan. Mattan läggs som standard som ett rutmönster. För en enhetligare färg kan vi lägga mattan med ”luggen” åt samma håll.
 

Du kan se våra mattfärger här >>

Hyrmatta 50x50cm plattor

Var vänlig gör ditt val av färg på matta i rullistan. Mattan läggs som standard som ett rutmönster. För en enhetligare färg kan vi lägga mattan med ”luggen” åt samma håll.
 

Du kan se våra mattfärger här >>

Placering av Ljustross

För monter med storlek 0-99 kvm placeras en tross längs en långsida av montern, vanligtvis framkant.
För monter på 100 kvm eller mer placeras tross runt om ytterkanterna av montern.  

Placering av Ljustross

För monter med storlek 0-99 kvm placeras en tross längs en långsida av montern, vanligtvis framkant.
För monter på 100 kvm eller mer placeras tross runt om ytterkanterna av montern.  

Vänligen gör ditt val:

 Skiss bifogas i formulärets sista steg.

 Skiss bifogas i formulärets sista steg.

Önskemål om inkörning av maskiner i hallarna

För att inflyttning av maskiner ska ske så smidigt som möjligt kommer vi behöva kontakta er gällande inflyttsdatum. Vänligen fyll i vilken dag ni önskar anlända till er monter med era maskiner.

Observera att detta bara är ett önskemål och att vi återkommer med besked gällande datum för inkörning.
Utställande företag - Ordinarie inflyttstider är:
2024-10-13: 08.00-22.00
2024-10-14: 08.00-22.00
2024-10-15: 08.00-20.00

Önskemål om inkörning av maskiner i hallarna

För att inflyttning av maskiner ska ske så smidigt som möjligt kommer vi behöva kontakta er gällande inflyttsdatum. Vänligen fyll i vilken dag ni önskar anlända till er monter med era maskiner.

Observera att detta bara är ett önskemål och att vi återkommer med besked gällande datum för inkörning.
Utställande företag - Ordinarie inflyttstider är:
2024-10-13: 08.00-22.00
2024-10-14: 08.00-22.00
2024-10-15: 08.00-20.00

El

Beroende på din storlek av monter innehåller baspaketet 1-3st eluttag, 1fas 230V 12h.

0-199kvm: 1st  
200-749kvm: 2st
750-900kvm: 3st

Alla eluttag släpps ner från taket och kan droppas ner på valfri plats i montern. Var vänlig gör ett val nedan.

El

Beroende på din storlek av monter innehåller baspaketet 1-3st eluttag, 1fas 230V 12h.

0-199kvm: 1st  
200-749kvm: 2st
750-900kvm: 3st

Alla eluttag släpps ner från taket och kan droppas ner på valfri plats i montern. Var vänlig gör ett val nedan.

Bifoga skiss

OBS, för att kunna slutföra formuläret bifoga skiss på placering av elmatning samt ljustross.

Bifoga skiss

OBS, för att kunna slutföra formuläret bifoga skiss på placering av elmatning samt ljustross.