Vinnare Innovation Award 2020

Juryn för Elmia Lantbruk Innovation Award 2020 delade ut sex guld och tio silverutmärkelser till produkter och företag som bidrar till att utveckla hela lantbruksbranschen.

GULD-vinnare

För att vinna ett guld krävs att produkten är ny på marknaden och att tekniken är principiellt helt ny. Det är en innovation som bidrar till att utveckla hela lantbruket. Totalt sex produkter vann guld. Här är samtliga guldpristagare:

SvJohnD_IntellilgentLargeSquareBalerRideControl_2048.jpgGULD
Produkt:
Intelligent Large Square Baler Ride Control
Företag: Svenska John Deere AB

Om produkten: Vibrationer är ett arbetsmiljöproblem vid balpressning. Intelligent Large Square Baler Ride Control ger möjlighet att minska vibrationerna på förarplatsen vid pressning av storbalar. Det sker genom ett intelligent och aktivt dämpningssystem som nyttjar traktorns steglösa transmission. Signaler från sensorer på presskolvens vevstake såväl som från traktorchassit matas in i transmissionsdatorn. Denna justerar utväxlingsförhållandet så att transmissionen får en sådan takt och timing att det släcker ut stötarna från presskolvens rörelser. Det minimerar vibrationerna i förarstolen och kanske även minskar maskinslitaget. 

 

OyElHo_Cobra-7710-T (1).png

GULD
Produkt:
ELHO Cobra 7710
Företag: Oy El-Ho Ab

Om produkten: Den bogserade Cobrahacken kombinerar känd och ny teknik på ett sätt som möjliggör hög skördekapacitet i nordiska gräs- och klövergräsvallar. Smarta automatfunktioner ger möjlighet till att avlasta föraren och förebygga driftstörningar samt att förbättra kontrollen över maskinen. Maskinen möjliggör hög skördekapacitet och förbättrad arbetsmiljö för föraren.

 

Vaderstad_NZMounted_C__Users_vberma_Documents_2020_ELMIA innovation 2020_NZM drawbar_IMG_0777 (1).JPGGULD
Produkt:
NZ Mounted 500-600
Företag: Väderstad AB

Om produkten: Att lyfta en bogserad harv med trepunkten är önskvärt vid till exempel vändtegar. Det finns visserligen burna harvar, men historiskt har det varit svårt att få dem att följa traktorn i sid- och höjdled. NZ Mounted 500-600 löser problemet genom ett smart länkarmssystem. I det flytande läget kan NZ Mounted röra sig relativt fritt i förhållande till traktorn och rörelsen sker kring två alternerande centrumpunkter. Det ger sammantaget en exceptionell följsamhet i tre dimensioner. Då draganordningen dessutom är självcentrerade bakom traktorn möjliggörs stabil gång och möjlighet att få till en jämn bearbetning, även på kuperade fält. Systemet aktiveras till ett flytande läge utan behov av verktyg.

 

Vaderstad_TempoWideLining_anhede-190502-082957-0414-4-print.jpgGULD
Produkt:
Tempo WideLining
Företag: Väderstad AB

Om produkten: Det är vanligt att lantbrukare stänger av såenheter för att skapa körspår inför kommande körningar i fältet. Tempo WideLining är den första precisionssåmaskinen som med en knapptryckning bereder plats för körspår för flytgödselspridaren och andra efterföljande maskiner. Det sker genom att fördela om såenheterna på maskinramen. Genom endast ett knapptryck sker ändringen automatisk. Knappen är integrerad i det iPad-baserade styrsystemet Väderstad E-Control. Eftersom hjulspåren skapas genom att ändra radavstånden kring körspåret istället för att stänga av radenheter förblir såmaskinens kapacitetsutnyttjande 100 procent.

 

DeLaval_Evanza_01.jpgGULD
Produkt:
DeLaval mjölkningsorgan Evanza™
Företag: DeLaval Sales AB

Om produkten: Evanza från DeLaval är ett lättviktsorgan, som mjölkar skonsamt och effektivt. Spengummina är konstruerade på ett nytt sätt så att de enkelt kan skruvas av när de ska bytas, vilket minskar arbetstiden för spengummibyte väsentligt. Dessutom håller kassetterna för dubbelt så många mjölkningar jämfört med dagens spengummin och behöver därför inte bytas lika ofta.

 

Ny_Wedholms CO2 - 3964.jpg

GULD
Produkt:
CO2 by Wedholms
Företag: Wedholms AB

Om produkten: Kylning av mjölk är energikrävande. Wedholms har utvecklat ett kylsystem som använder koldioxid som köldmedium. Det sänker energiförbrukningen för kylningen. Skulle kylsystemet drabbas av läckage frigörs inga för närmiljön farliga gaser.

SILVER-vinnare

För att en produkt ska tilldelas silver har juryn bedömt den som en intressant nyhet. Att få silver innebär att produkten sticker ut bland de nominerade bidragen och har placerat sig bland de bästa när de olika kriterierna vägs samman. Totalt delades tio silverutmärkelser ut. Här är samtliga silverpristagare:

 

CNH-Industrial_T6_180_MethanePower_StageV_19_001.jpgSILVER
Produkt:
New Holland T6.180
Förtag: CHN Industrial

Om produkten: Många drömmer om att göra jordbruket självförsörjande av energi och samtidigt att göra jordbruket fossilfritt. New Holland T6.180 kan bidra till det fossilfria jordbruket. Tack vare smarta lösningar av gaslagring närmar sig drifttiden mellan tankningarna vad en konventionell dieselmotor medger. Biogastraktorn möjliggör koldioxidneutral och lokalproducerad energi som kan ge lantbrukare lägre miljöpåverkan, stärkt ekonomi och positiv image. Bland resurserna att nyttja finns gödsel som kan ge biogas. Koncepttraktorer med biogas har vi sett många. Men energitätheten hos biogas jämfört med diesel är ett problem och det har varit svårt att finna biogastraktorer på marknaden.

 

Datavaxt_ControlMASTER-ipad-min.pngSILVER
Produkt:
ControlMASTER
Företag: Dataväxt AB

Om produkten: ControlMaster gör övergången till precisionsodling smidig och enkel. Tilldelningsfilerna kan göras vid fältkanten och överföringen av data sker trådlöst utan behov av USB-minne. Den digitala boxen kopplas till befintlig såmaskin eller gödningsspridare och med hjälp av DataVäxt-appen varieras givorna över fältet. Kommunikationen styrs med Bluetooth och allt är samlat i ett och samma system.

 

DairyMilk-M6850-Zellzahlensensor-DSC1940_matt_2_581003_200615.jpg

SILVER
Produkt:
DairyMilk M6850
Företag: GEA Sweden AB

Om produkten: DairyMilk M6850 är det första systemet för analys av celltal för kor som är individuell för varje fjärdedel. Identifieringen görs i realtid och kontinuerligt i mjölkflöde för varje djur och varje mjölkning. En djurspecifik dataanalys ger tydlig information om celltal över 200 000 hos enskild fjärdedel i hela besättningen. Mätmetoden som används mäter mjölkens elektriska egenskaper och celltalsmjölk kan sorteras bort direkt.

 

Kverneland-TurboT-i-Tiller-0001-jpg-g1aq9w7qzo (1).jpg

SILVER
Produkt:
Kverneland Turbo i-Tiller
Företag: Kverneland Group 

Om produkten: Kultivatorn Turbo i-Tiller regleras helt via traktorns ISOBUS-skärm. Redskapet har ett system som minskar arbetsdjupet vid stora sidokrafter i draget. Det ger möjlighet att förebygga drifthaveri, avlasta traktorföraren och minska slitaget. Därtill är kultivatorn förberedd för att låta en tilldelningskarta styra bearbetningsdjupet vilket på vissa jordar öppnar möjligheter till en mer bränslebesparande jordbearbetning.

 

Kverneland_Multirate-02-gb5feqmy4f.jpgSILVER
Produkt:
Multirate
Företag: Kverneland Group

Om produkten: Multirate är en funktion i mjukvaran till en centrifugalspridare för mineral- eller biobaserad konstgödsel. Med Multirate kan mjukvaran basera beräkningen av givan för varje spridartallrik på fyra värden i stället för bara ett värde för höger och ett för vänster tallrik. Därmed kan spridaren dra nytta av spridarkartor med bättre upplösning. Det ger möjlighet till en ökad noggrannhet i anpassningen av givan samt möjligheter till bättre kvalité på grödan och till effektivare gödselutnyttjande.

 

Narlant_Robocut_FA545719 copy.jpgSILVER
Produkt:
Robocut RC56
Företag: Närlant Import AB

Om produkten: McConnel Robocut RC56 är en serietillverkad, banddriven och autostyrd redskapsbärare för olika typer av arbeten. Maskinen är liten och minimerar markpackningen samtidigt som autostyrningen möjliggör förarlöst arbete under uppsikt inom vissa områden exempelvis för att så in kantzoner eller utföra slåtter.

 

Staldmaeglerne_vandmadras_aqua clim billede (1).jpgSILVER
Produkt:
Aquaclim vandmadras
Företag: Staldmæglerne A/S

Om produkten: Aquaclim vattenmadrass innebär hög komfort och sänkt värmestress för korna – på köpet går det att ta vara på energin till att värma dricksvatten. Förutom att vattnet i madrassen svalkar kon gör det även att risken för tryckskador minskar genom en bra liggkomfort. Aquaclim möjliggör därmed högre mjölkproduktion och en bättre hälsa hos korna.

 

 

 

John Deere_JohnDeere8RX_.1808RX 410 Elmia.jpgSILVER
Produkt:
John Deere 8RX seriens traktorer
Företag: Svenska John Deere AB

Om produkten: Band ger stor anläggningsyta mot marken och kan möjliggöra lägre markpackning utan att öka bredden på ekipaget som fallet är vid alternativet dubbelmontage. Den nya RX-serien från John Deere är den första fabrikstillverkade ramstela traktorn med individuella styrbara band i stället för hjul. Den kraftigare framaxeln har exempelvis högre infästningspunkt än hjultraktorerna. Fabrikslevererade bandställ på sådana här traktorer öppnar möjligheten för en driftsäkrare konstruktion och lantbrukaren kan dra nytta av ett mer tydligt tillverkaransvar för traktorns samlade funktion. Tidigare finns midjestyrda traktorer med fyra bandställ och det har gått att eftermontera bandställ på vanliga traktorers axlar. Men de sistnämndas axlar är inte anpassade för detta hållfasthetsmässigt eller vad gäller placering.

 

SVJohnD_LargeCombineEfficiencyPackage_20191110_075659.jpgProdukt: Large combine efficiency package 
Företag: Svenska John Deere AB

Om produkten: Ett klassiskt problem vid skördetröskning är att man tvingas välja mellan att optimera effektiviteten, spillet eller kärnkvaliteten. Large combine efficiency package är ett koncept från John Deere som optimerar kapaciteten hos tröskan samtidigt som mängden spill liksom kärnskador hålls nere. Det möjliggörs genom ett helt paket av lösningar varav vissa är av innovativt slag.  På draperbordet (HDX) finns en patenterad gummimatta perforerad med hål och upphöjningar som gör att frön som faller bort redan vid skärbordet inte faller ner på marken utan fångas upp av mattan och förs in i tröskan. Sammantaget innebär tröskans olika system en skonsam urtröskningsteknik, låg andel kärnskador och dessutom lite spill. 

 

Vaderstad_E-ControlPortal_C__Users_vberma_Documents_2020_ELMIA innovation 2020_E-Control app_20020027 - Ekeeper E-control_3 (2).jpgSILVER
Produkt:
E-Control Portal 
Företag: Väderstad AB
Om produkten: Senaste informationen om maskinens inställningar, handhavande samt artikelnummer för reservdelar. I E-Control Portal finns instruktionsmanualer och QuickStart-filmer integrerat och uppdatering av maskinens programvara samt instruktioner är kostnadsfritt för användaren. Användarinstruktioner finns tillgängliga off-line i maskinens iPad. Detta ger enkelt stöd för att optimera maskinens funktion och prestanda.