Teknikvandringar - ta emot gruppbesök i er monter!

Vill ni dra nytta av tillfället att ta emot grupper med intresserade besökare inom ett visst tema till er monter?
Teknikvandringar är gruppvandringar till ett antal montrar där besökarna valt ett visst tema efter eget intresse. Det är för besökarna ett trevligt och effektivt sätt att under ca en timme få en överblick över vem som tillhandahåller vad inom det givna ämnesområdet. För medverkande utställare är det ett sätt att få in mer relevant trafik till sin monter.

Hur går det till?

Besökare föranmäler sig till en eller flera vandringar, enligt principen ”först-till-kvarn”. Eventuella lediga platser står även till förfogande för anmälningar under mässan. Antalet vandringar på samma tema justeras efter antalet anmälda företag.

Deltagande utställare skall vara beredda att vid en ungefärlig tidpunkt ta emot en grupp på 5-20 personer i sin monter, och för dem under max 10 minuter presentera företagets verksamhet inom vandringens tema. Därefter lämnar gruppen montern och går vidare till nästa. Då kemi uppstår mellan besökare och utställare får dessa träffas igen efter att vandringen avslutats (denna disciplin krävs för att kunna hålla ihop vandringen). Deltagande utställare får efter mässan en lista över de föranmälda deltagarna till sin respektive temavandring. 

Varje tema har två vandringar per dag, en under förmiddagen och en under eftermiddagen.

Ämnesområden:

Hållbar mjölk- och nötköttsproduktion
Denna vandring ska handla om produkter och tjänster som förbättrar djurens miljö och hälsa, förebygger sjukdom/olycksfall både hos djur och ägare samt förbättrar förutsättningarna för hållbar och ekonomiskt lönsam produktion.

Onsdag, torsdag och fredag kl 10.30 och 14.00

Vattenhushållning
Här ska besökaren få en överblick inom vattenområdet. Hur hanteras resursen vatten på ett hållbart sätt i odling och djurproduktion.

Onsdag, torsdag och fredag kl 10.45 och 14.15

Klimatsmart lantbruk
Hur kan lantbruket bidra till att bromsa den pågående globala klimatförändringen och samtidigt anpassas till oundvikliga förändringar i klimatet? Denna tur ska göra nedslag inom områden som jordens bördighet, biologisk mångfald m.m.

Onsdag, torsdag och fredag kl 11.00 och 14.30

Du som utställare kan anmäla intresse för att vara med och delta under en teknikvandring senast 5 september.

Exakt antal vandringar och schema bestäms först efter sista anmälningsdag för besökare. 

Denna möjlighet att få intresserade besökare guidade till montern är kostnadsfri.

Vid frågor, vänligen kontakta Annika Lindskog, annika.lindskog@elmia.se, +46 36 15 22 56.

Projektkoordinator

Annika Lindskog
Annika Lindskog
Telefon: +46 36 15 22 56