Enkät Elmia Lantbruk

Tack för att du tog dig tiden att fylla i enkäten!

Vi återkommer med mer information inom kort.

Vänliga hälsningar 
Teamet Elmia Lantbruk

Var ligger din arbetsplats?
Ålder
Vilken verksamhet representerar du huvudsakligen?
Hur sannolikt bedömer du att det är att du kommer att besöka Elmia Lantbruk (förutsatt att restriktionerna för allmänna sammankomster släppts)?
Hur ställer du dig till ett digitalt komplement (till exmpel streamade seminarier, produktnyheter, filmer från utställare, mässerbjudanden med mera) utöver den fysiska mässan på Elmia?
Vilket av följande alternativ är viktigast för ditt företag om Elmia Lantbruk utvecklas i ett digitalt format?  Vänligen välj max 3 svarsalternativ.
Om Elmia Lantbruk tvingas ställa in i oktober hur intresserad skulle du vara av att besöka mässan vid ett senare tillfälle till exempel under tidig vår 2021 förutsatt att restriktionerna släppts?
Vilken tidpunkt anser du lämplig om mässan flyttas till 2021