Vad besökarna inte kunde se

Vad besökarna inte kunde se
Bilden visar försäljningsargumentet som besökarna på Elmia Lantbruk inte kunde se. Det är Massey Fergussons varumärke i jätteformat, som ristades in i marken under mässdagarna. Hemligheten är en ny funktion i GPS-styrningen kallad Single Line.

Funktionen innebär att föraren visar hur traktorn ska köra. Uppgifterna kan även matas in i datorn. När informationen finns på plats, upprepar traktorn det inprogrammerade körmönstret med hög precision.

– Avvikelsen är max två centimeter, säger Par Jansson. produktchef för MF:s traktorer.

Under mässdagarna demonstrerades konststycket med intresserade i traktor, De fick se hur två harvpinnar, monterade på en bom fram på traktorn, ristade allt djupare i exakt samma spår. Men det krävdes en kamera på drönare för att resultatet skulle synas.

Men vad har lantbrukaren för nytta av det här konststycket?

– Funktionen innebär att man kan bearbeta mer av åkern än med konventionell styrning med A- och B-linjer, svarar Per.

Många åkrar har inga raka kanter, utan de svänger än hit, än dit. För att klara det måste föraren ta över styrningen, men nu går även detta moment med automatik. Men det finns annat som också underlättas. Per ger ett exempel:

– Innan snön faller kör man vägarna som ska snöröjas till vinter. Så kan man ploga utan att sätta ut snöpinnar.

Med den här funktionen är det bara ett tuppfjät till helt autonoma traktorer, skördetröskor och så vidare. Lantbrukaren som kör på gärden, skogsbilvägar har lättare att ta det steget än personbilarna där tekniken redan finns, men lagstiftningen lägger hinder i vägen.