Solpark eller vall? Svaret är både och

Solpark eller vall? Svaret är både och
Vad ger bäst avkastning, att bruka jorden eller bygga en solpark?
Svaret som levererades på Elmia Lantbruk var både och.
– Vi har byggt anläggningar där marken samtidigt används för vallodling och som bete för får, säger Cecilia Edling på Solkompaniet.

Ett flertal utställare visade solpaneler och tillhörande teknik. Så har det varit i några år och intresset är med rådande energipriser rekordstort. Nytt var utställare som istället vill arrendera mark, för att bygga projektera, bygga och driva parkerna. En av dem som fanns på Elmia Lantbruk var Solkompaniet.

– Vi kommer även att riva parken om det skulle bli nödvändigt en dag, säger Cecilia.

Solparker har mycket lång livslängd, men det kan komma en dag då marken behövs för annat, till exempel för att åter producera livsmedel. Men för att inte hamna i det läget, utvecklar Solkompaniet metoder för att göra både och.

– På två gårdar har vi byggt parker med stående solpaneler. Mellan dem är det vallodling, berättar Cecilia.

Det finns också gårdar där får och lamm betar runt panelerna. Men att släppa in kor är inte tillrådligt, åtminstone inte än. De är nyfikna och känner de för att klia sig så lär den uppvaktade panelen inte finnas längre.

Om lantbrukaren ska bygga solparken själv eller arrendera ut marken, beror på intresse och lönsamheten för respektive alternativ i det enskilda fallet.