Smart agtech minskar vår sårbarhet

Smart agtech minskar vår sårbarhet
Koppla upp dig gratis till den digitala mötesplatsen Elmiadalen för att ta del av programpunkten om smart agtech via livestream.

Titta här den 30 juni klockan 13:55: 
https://www.elmia.se/elmiadalen/program/

Det sägs att nöden är uppfinningarnas moder. Vilka viktiga innovationer inom exempelvis lantbruket har skett under kriser? Vilka hot står vi inför i framtiden? Vilka nya innovationer behövs för att vi ska förhindra och hantera de framtida kriserna?

Deltagare:
Charlotte Norrman, docent Linköpings universitet
Jens Juul, projektledare Agroväst
Kristina Anderback, senior rådgivare Agroväst
Ove Konradsson, VD Hushållningssällskapet Västra
Per Frankelius, docent Linköpings universitet
Uno Wennergren, professor Linköpings universitet

Moderator:
Matilda von Rosen, innovationscoach Agroväst

Arrangör: Agtech 2030 och SmartAgri