Samma får ger två fällar om året

Samma får ger  två fällar om året
Två fällar om året från samma får.
– Jag kallar resultatet för snällfällar, säger Kristina Ek som ligger bakom konststycket.

Nu är det inte hela hemligheten. Viktigare är den för Sverige nya rasen Walliska svartnosfår. Ägaren till djuren som visades på Elmia Lantbruk är Örjan Berg från Barkeryd norr om Nässjö.

– Marita Tauni importerade de första djuren 2014 från Schweiz. Sedan dröjde det sju år innan Jordbruksverket släppte karensen och hon kunde börja sälja lamm, säger han.

Det är en gammal ras som dokumenterades i skrift redan på 1400-talet. De har hela tiden levt i en dalgång i Alperna och har idag ungefär samma status som Islandshästar har på Island. Det går inte att hur som helst köpa djur för export till andra länder.

Idag finns cirka 16 000 svartnosfår i världen, varav 300 i Sverige fördelade på 15 gårdar. Det är lugna och trygga djur med en fantastisk päls och med en enastående förmåga att hålla efter sly. Pälsens egenskaper gör det möjligt att klippa fåret, forma en fäll och tova baksidan så att den håller ihop utan skinn. Det betyder att samma får kan producera två fällar om året, utan att slaktas.

På Elmia Lantbruk blev de vackra fåren publikens favoriter och som tur var tycker de om att bli klappade. Som de enda fåren på mässan var det tillåtet, efter en dos handsprit.