Rekordstart för Elmia Lantbruk 2022

Rekordstart för Elmia Lantbruk 2022
Elmia Lantbruk 2022 fick en rekordstart, när Jönköpings landshövding Helena Jonsson invigde mässan på onsdagen. Det var uppenbart att lantbrukarna saknat sin mötesplats.

På plats fanns, förutom en mångfald tvåbenta, 100 mjölkkor och 130 köttdjur av sju olika raser. En halv mässhall hade gjorts om till ladugård där det mockades, mjölkades och gjordes allt som sker på en gård. Med den skillnaden att djuren var schamponerade, putsade och fönade. 

Landshövdingen tillhör själv de trogna besökarna, även som lantbrukare och tidigare ordförande i LRF.

– Det är inte många lantbruksmässor på Elmia som jag missat de senaste 35 åren, berättade hon.

För stunden pratas det mest kris. Energikris, inflation, räntor och krig. Men enligt Helena sätter det här fokus på det svenska lantbrukets stora betydelse.

– Idag pratas det om att alla behöver en krislåda hemma med ficklampor, batterier och en massa andra saker. Lantbruket är hela svenska folkets krislåda.

Situationen visar hur viktigt det är att vara självförsörjande på mat. Det kan bara lantbrukarna lösa, genom sitt engagemang och passion för arbetet, djuren, fälten och naturen.

– Det jag känner här på Elmia är hopp och tro på framtiden för svenskt lantbruk, summerade hon innan invigningen förrättades.

djur_D.jpg

Ca 150 djur av mjölkras och ca 150 nötboskap samlade i en av mässhallarna på Elmia Lantbruk 2022.