Analysera ditt grovfoder – öka din fodereffektivitet

Analysera ditt grovfoder – öka din fodereffektivitet
För dig som är nötdjursuppfödare är det viktigt att planera och noggrant följa upp tillväxten på individnivå.
Det är framför allt fettansättning som avgör slaktmognad, den optimala slakttidpunkten. Vallfoder utgör bas i foderstat vid nötkreatursuppfödning. Det är samtidigt den del där näringsinnehåll varierar mest. Se därför till att analysera ditt grovfoder. Ett grovfoder av hög kvalitet minskar behovet av kraftfoder. Detta är en av de tio viktigaste åtgärderna för att svensk nötköttsproduktion ska nå de nationella klimatmålen. Åtgärderna är värderade efter effekt på utsläpp av klimatgaser, ekonomi och möjlighet för genomförande. Kom och besök oss i monter via entré syd: C00:01

Ulrika Åkesson

ulrika.akesson@kottforetagen.se