Silodykning – en nödvändig specialtjänst

Silodykning – en nödvändig specialtjänst
Trots att det finns många silos i vårt avlånga land så är det få aktörer på marknaden som utför silodykning. Nomor är en av dem och de har under senare år utökat sin kapacitet på området. Målet är att på sikt kunna erbjuda tjänsten rikstäckande men redan nu finns goda förutsättningar att få tjänsten utförd i stora delar av landet.
Nomor har funnits på marknaden sedan 1995 och är idag en av två rikstäckande aktörer inom skadedjurskontroll, matsäkerhet och miljö. Till huvudkunderna hör försäkringsbolag, livsmedelsföretag, butikskedjor, hotell, kommuner, industrier, fastighetsbolag och lantbrukare. Företaget har lokalkontor från Boden i norr till Malmö i söder och det är alltid lokalkontoren som levererar tjänsterna. Silodykning kräver spetskompetens för att på ett både säkert och effektivt sätt få bort restprodukter i silon. Efterhand som efterfrågan av denna tjänst ökat har fler tekniker på bolaget utbildat sig för att kunna möta behoven. I en tid då vi mer än någonsin behöver verka för minskat matsvinn och goda lagringsmöjligheter av livsmedel utgör silodykning ett kraftfullt verktyg för att lyckas med de utmaningarna. Nomor hjälper på så sätt bönder att klimatsmart kunna mätta fler munnar.

Claes Lanner

claes.lanner@nomor.se