ATE Solelscontainer – mobil container med solceller och växelriktare

ATE Solelscontainer – mobil container med solceller och växelriktare
Solceller och växelriktare installerade i en container – en mobil och flexibel lösning för egen elproduktion som har många fördelar jämfört med en traditionell installation av solpaneler.
Producera elen där den behövs och flytta anläggningen när el behövs någon annanstans.

Henrik Nilsson

info@henriksfalt.se