Trådlösa vågbalkar

Trådlösa vågbalkar
Nya vågbalkar från Gallagher som skickar viktdata trådlöst via bluetooth.
Finns i längderna 600 mm och 1000 mm.

Det har aldrig varit lika enkelt att väga djuren! Använd telefonen för att avläsa vikten genom att ansluta den med appen Animal Performance+ via bluetooth. Det är fortfarande möjligt att ansluta den direkt till en Gallagher-våg för mer avancerad övervakning av djurens tillväxt. Med dessa nya trådlösa lastskenor eliminerar man den vanligaste källan till störningar vid traditionella lastskenor: kablarna. Skicka viktdata direkt till appen Animal Performance+ eller till Gallagher-vågen via bluetooth. De trådlösa lastskenorna har inga sladdar som kan gnagas sönder av skadedjur eller trampas sönder av boskapen, och inga traditionella anslutningar som kan gå sönder. Lastskenorna placeras under en plattform eller en vågbur för vägning av all slags boskap och exotiska djur. Alla Gallaghers lastskenor har mycket hög beständighet mot korrosion. Den trådlösa lastskenan finns i flera mått för alla våguppställningar och erbjuder därför en perfekt lösning för alla boskapsuppfödare. Balkarna kommer att visas i monter D02:56

Daniel Ulff

info@bsagro.nu