”Jordbrukarna är klimathjältar”

”Jordbrukarna är klimathjältar”
– Jord- och skogsbrukarna är de verkliga klimathjältarna.

Omdömet kom från den forne TV-meteorologen Pär Holmgren vid en föreläsning på Elmia Lantbruk.

Pär är numera expert på naturskador vid Länsförsäkringar. Skador till följd av klimatförändringen leder redan idag till ökande försäkringsersättningar och därför arbetar de aktivt med klimatfrågan.

Lantbruket får ofta höra att deras verksamhet är ett klimathot. Men enligt Pär Holmgren är sanningen den motsatta. Många svenska jord- och skogsbrukare är istället klimathjältar. Här är förklaringen:

– Vi kan bara binda kol på två sätt, i marken och i växande träd. Jord- och skogsbrukarna borde får betalt för den här klimattjänsten, inte bara när de skördar eller avverkar.

Han tog även upp en kontroversiell fråga, köttkonsumtion som klimatbov. Men konstaterade att vi i Sverige kan komma i balans utan bli veganer. Lösningen är att vi halverar konsumtionen och väljer kött från betande svenska djur.

Lantbruket är viktigt även av ett annat skäl. Grundproblemet är att jorden med 7,6 miljarder invånare börjar bli fullsatt. Resurserna räcker inte till och ett förändrat klimat gör att jordbruksmark torkar bort i vissa delar av världen och regnar bort i andra.

– Sverige klarar sig jämförelsevis väl och kan gynnas av en längre vegetationsperiod. Det gäller att vi tar vara på den jordbruksmark vi har, den behövs för att livsmedelsförsörjningen inte bara i vårt land utan i Europa och världen, meddelade klimatexperten.

Han visade siffror från SMHI om hur det ser ut för Jönköpings län. Här beräknas växtsäsongen förlängas med 40 – 70 dagar.