Klimatsmarta lantbrukare - Grön energi av gödsel – biogasanläggning i Habo

Klimatsmarta lantbrukare - Grön energi av gödsel – biogasanläggning i Habo
I år belyser vi utmaningar och möjligheter kopplat till klimat och hållbarhet på Elmia Lantbruk. Frågor lyfts och berörs på olika sätt under mässan och vi visar lösningar som finns idag, men framför allt vill vi visa försöken som görs för att hitta nya lösningar. Vi hoppas vår arena på olika sätt ska bidra till det klimatsmarta lantbruket.

Genom en serie där vi får möta klimatsmarta lantbrukare, vill vi lyfta att lantbruket är en del av klimatutmaningen och visa vilka möjligheter som finns. Träffa och lyssna till de klimatsmarta lantbrukarna på mässan, 19-21 oktober.

Dan Waldemarsson, Långhult Biogas AB i Habo, är lantbrukare med nötköttsproduktion med 350 djur. Sedan 12 år tillbaka bedriver han även en biogasanläggning på gården där han förädlar gödsel till biogas. Av biogasen gör han el och värme som han säljer till sin granne som har tomatodling i växthus.

Hur kommer det sig att du började med biogas?

- Satsningen med en biogasanläggning kom nästan till av en slump. Min granne som bedriver tomatodling i växthus hade ett växthus som rasade samman en vinter av snömassor. Han kom till mig och frågade om jag kunde leverera grön värme till honom i form av flis. Jag kände att det inte var min grej att producera flis utan jag föreslog biogas. Jag började undersöka möjligheterna och efter en tid blev det faktiskt en biogasanläggning på den här gården.

Det bygger på att jag producerar el av gasen som produceras i biogasanläggningen. När man producerar el i en motor så blir det mycket spillvärme och det är den spillvärmen som värmer upp min grannes växthus på 1500 kvm, året runt.

DanWaldemarsson_3.jpg

Är det lönsamt att satsa på en biogasanläggning på sin gård?

- Totalt har jag investerat 5 miljoner i anläggningen minus 30 % i investeringsstöd. Biogasanläggningen gick med röda siffor de första sex åren och ett elpris som bara blev lägre och längre. Vi hade inte myndigheterna med oss, man pratade om gödeselgasstöd i många år, innan det kom till skott. Så de första sex åren gick det med röda siffror men nu är kalkylen positiv och har gått med svarta siffror 3-4 år.

DanWaldemarsson_2.jpg

Vad har du för tips och råd till andra som vill göra liknande satsning?

- Är man djurproducent och har gott om gödsel så ska man absolut undersöka förutsättningarna för att bygga biogasanläggning. Man förädlar gödseln, och den har bättre näringsmässigt värde när du släpper ut den på åkrarna och den luktar betydligt mindre.

Sedan ett år tillbaka så har vi en politisk enighet om att biogas faktiskt är något som vi måste satsa på. Vi har efter många om och men fått igenom långsiktiga spelregler och politikerna pratar idag om regler för hur man ska stötta grön energiproduktion i form av biogas, med tioåriga förutsättningar.

Det är faktiskt ganska intressant att vara energiproducent. Vi förbrukar ingenting när vi producerar den här gröna energin - vi bara förädlar gödseln.

 

Lyssna till Dan Waldemarsson på Elmia Lantbruk.
Välkommen på mässan 19-21 oktober.