Elmia Lantbruk framflyttat

Elmia Lantbruk framflyttat
Med anledning av Covid-19 (Corona) pandemin och dess påverkan för Lantbrukets aktörer kommer Elmia Lantbruk ej genomföras i oktober 2020 i nuvarande format. Beslutet att flytta fram Elmia Lantbruk har fattats efter noga övervägande och i dialog med branschorganisationer, diverse utställare och besökare.

Arbetet med att hitta nya lämpliga datum som passar för involverade parter pågår och vi återkommer med exakt datum för mässans genomförande snarast möjligt.

-Elmia arbetar med fullt fokus på att hantera både nuläget och de förväntade effekterna av Covid-19 pandemin. Vi befinner oss i en fortsatt mycket svåranalyserad situation, säger Lotta Frenssen, VD Elmia AB.

Senaste månaden har mässteamet haft fullt fokus på att skapa nya optimala förutsättningar för alla inblandade parter.

Agne Bengtsson
+46 36 15 22 42