Bergs Timber rustar för att attrahera privata skogsägare

Bergs Timber rustar för att attrahera privata skogsägare
Sveaskog och skogsbolagen behöver köpa mer virke från privata skogsägare.Men det kommer inte att ske utan motstånd.– Vi tar ut mer sågbart ur skogen och kan betala bättre, säger Gustav Grybäck, inköpare på Bergs Timber.

Bergs är landets snabbast växande sågverkskoncern med sex sågverk, fyra i Sverige och två i Baltikum, ett större hyvleri, landets största impregneringsanläggning och Bergs har annonserat ytterligare köp. Koncernen har även egen hamn norr om London och eget fartyg.

– Idag har vi passerat tusen anställda och fortsätter växa, berättar Sofie Madenäng från impregneringsenheten Bergs Timber Bitus.

Den svenska delen av verksamheten är koncentrerad till Kalmar län. Den lokala närvaron och kännedomen om de privata skogarna i fångstområdet ger Bergs fördelar i konkurrensen om råvaran. Dessutom blir transportkostnaderna lägre, genom att industrin finns där träden växer.

Redovisningar av åldersfördelningen på statliga Sveaskogs och de stora skogsbolagens marker visar att behovet av kompletterande virkesköp från privatskogsbruket ökar under de närmaste åren. Men samtidigt expanderar en av landets större koncerner med köpsågverk, vilket betyder att konkurrensen om privatskogen ökar.