Elmias skogmässor arrangerades för första gången 1977 och från starten har mässan varit en succé. Det har inte minst märkts på besökarantalet – senaste mässan 2019 sökte sig drygt 20 000 personer till SkogsElmia.

Från starten 1977 och fram till slutet av 80-talet hette alla skogsmässor Elmia Wood. Mässorna hade internationell inriktning och genomfördes vartannat år. Efter 1989 års Elmia Wood fick den internationella skogsmässan fyra-årsintervall. Samtidigt etablerades en skandinavisk mindre mässa i mellanåren, SkogsElmia, så att den svenska publiken fortfarande gavs möjlighet att gå på skogsmässa vartannat år. SkogsElmia har idag utvecklats till en mässa med främst småskalig teknik.