Elmia Classics

Detta är en sökbar databas med broschyrer, servicehandböcker och liknande för skogsmaskiner från år 1955 och framåt. En skoglig kulturskatt som finns tillgänglig tack vare ett samarbete mellan samlaren Jimmi Svensson och Elmia Wood.

Vi önskar en trevlig resa i skogsmaskinernas historia.