För besökare

Elmia Wood äger rum 2-4 juni 2022

Äntligen blir Elmia Wood av den 2-4 juni 2022. Den äger rum som vanligt i skogen söder om Jönköping.

Här möts skogsägare, entreprenörer och skogstjänstemän där idéer utvecklas, kontakter knyts och affärer skapas. Det är en branschfest i världsklass helt uppbyggd i skogen där du kan se och testa skogsmaskiner, verktyg och innovativ teknik i sin naturliga miljö.
På plats finner ni möjligheter och relationer till att bruka skogen med ny teknik, kunskap på ett hållbart sätt för att värna om skogens värde.

Mässan blir i huvudsak en europeisk angelägenhet då pandemin fortfarande håller sitt grepp om stora delar av världen.

Läs mer om Elmia Wood 2022 här.