The Gold Logger

The Golden Logger är en utmärkelse som går till den skogsentreprenör som lyckats utmärka sig i branschen på ett extra positivt sätt som förebild och inspiratör.

Vinnare av The Golden Logger 2019

Långåkra Maskinstation AB, Seglora

Priset delades ut på SkogsElmia den 6 – 8 juni 2019.

Långåkra Maskinstation, som juryn enhälligt valt till vinnare har varit med i branschen alltsedan de mera omfattande mekaniseringsstegen togs.

Steg för steg har ett framgångsrikt företag byggs upp och bolaget är verksamt både inom skogsbruket och byggbranschen, vilket kan ses som en riskspridning. I skogen finns sju maskinsystem för gallring och slutavverkning samt en markberedare. I byggverksamheten finns mobilkran och hjullastare.

Bakom denna framgång ligger mycket förnuft och klokhet med entydig investerings-  och personalpolitik.

Företaget sköter självt försäljningen av bytesmaskiner och köper nya vid väl valda tillfällen för bästa möjliga ekonomi i maskinaffärerna.

Personalpolitiken präglas av stort enskilt ansvarstagande, stort informationsutbyte och stor gemenskap även på fritiden.

En för branschen tämligen unik företeelse är att verksamheten bedrivs i enkelskift vilket bland annat underlättar rekrytering och ökar trivsel.

Ledningsfilosofin, klokhet och förnuft, har skapat ett ekonomiskt mycket starkt företag där soliditet, lönsamhet och likviditet vida överstiger snittet i branschen.

Inom en inte alltför lång framtid kommer ett generationsskifte att ske när sonen i familjen väntas ta över.

 


Egenskaper som beaktas av juryn för att vinna The Golden Logger är bland annat ledarskap, kundtillfredsställelse, maskinstrategier och hur attraktiv företaget är som arbetsgivare. Det ska vara någon som framgångsrikt både kan tjäna pengar och vara lyhörd för kundernas behov. Att bli utsedd till Golden Logger är ett erkännande som visar att du driver ett välskött företag.

Tävlingen ”The Golden Logger” arrangeras av Skogforsk, det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, tillsammans med Elmia.