The Silviculture Award

The Silviculture Award är en utmärkelse som går till den skogsentreprenör som lyckats utmärka sig i branschen inom skogsvård.

Vinnare av The Silviculture Award 2019 

ALFA Skogsservice AB, Jönköping

Priset delades ut på SkogsElmia den 6 – 8 juni 2019.

En ung man från ett annat land i Europa kommer under 2000-talets inledande år att vara verksam på jämtländska hyggen med plantering.

En affärsidé växer fram och han startar ett företag 2011 med inriktning på plantering och röjning främst i mellersta Norrland.

Företaget får en lysande start och arbetsuppgifterna utökas med underhållsröjning och trädfällning utmed kraftledningsgator.

Efter ytterligare något år börjar en satsning på uppdrag i södra Sverige.  Huvudkontoret etableras i Jönköping och 2018 byggs en ny anpassad fastighet.  Bolagets  säte förblir dock Hammarstrand som ett uttryck för tacksamhet för den hjälp han fick under de första åren i Sverige.

Företaget har en klar affärsidé, strategi  och vision som genomsyrar bolaget vilket lett fram till en position som det tredje största skogsvårdsföretaget i Sverige med en god och stabil ekonomi.

Organisationen med en Region Norr, en Region Syd och en stab är tydlig och effektiv. IT-området är under stark utveckling för styrning, uppföljning, kontroll och effektiva administrativa rutiner för fakturering och löneadministration.

Bolaget har en tydlig personalpolitik som ger medarbetarna stort eget ansvar och som inspirerar till utveckling.

 


Tävlingen ”The Silviculture Award” arrangeras av Skogforsk, det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, tillsammans med Elmia.

Huvudsponsor för The Silviculture Award är SEB.