Mer skit under naglarna med Grow Here

Mer skit under naglarna med Grow Here
Nu kan det snart bli möjligt för alla som bor i staden och som är sugna på att odla att hitta odlingsbar mark. Matchningstjänsten Grow Here började i Göteborg men nu utvidgas den så att boende i andra städer också kan stoppa fingrarna i jorden.

Visste du att 50 % av världens befolkning bor i storstäder oftast utan att ha tillgång till en egen täppa att odla i? Samtidigt visar undersökningar att 50% av ytan i städerna kan användas till odling. För att uppmuntra till att utnyttja marken för att odla tillsammans med andra startade planarkitekten Victoria Bengtsson och arkitekten och matsystem-designern Jonathan Naraine matchningstjänsten Grow Here med målet att alla som vill starta en odling ska kunna hitta mark och vise versa.

 

Grow-here-unsplash.jpg

 

I Göteborg har Grow Here varit igång sedan 2017. Nu växer projektet så att odlingssugna och outnyttjad mark lättare ska hitta varandra i fler städer. Genom att göra odlingen mer tillgänglig oavsett var du bor får ännu fler möjligheten att förverkliga sina odlingsdrömmar. På köpet kan nya vänskapsband bildas samtidigt som städerna blir grönare med bättre miljö som resultat. Det ökade intresset för att odla sin mat tillgodoses också.

 

takodling-stockholm-h-kaasik.jpg

Även den som har en trädgård eller en bit mark men som inte vill odla själv kan via kartan hitta någon som mer en gärna utnyttjar marken för odling. På det sättet används den odlingsbara marken på ett bättre sätt. Vissa trädgårdar och odlingar som är med på Grow Here säljer också produkter vilket gör att även den som inte vill odla kan få del av lokalodlade grönsaker.

 

Grow-here.jpg

 

I sommar kommer Victoria och Jonathan, grundarna av Grow Here i ett samarbete med Nelson Garden att synas i Grow Here Challange 2020. Tanken är att de båda aktörerna ska dela med sig av odlingstips. Den som deltar i utmaningen kan vinna odlingsutrustning som hjälper till att ta odlingen till ännu högra nivåer.

 

Foto: Annie Spratt, Alejandro Duarte, Msi Sakib via Unsplash och Helena Kaasik.

Helena Kaasik
Journalist och fotograf
Helena Kaasik