Att skörda regnvatten.

Att skörda regnvatten.
Här är ett tips på hur du blir proffs på att ta hand om regnvattnet och på det viset får en hållbar trädgård och samtidigt som du bidrar till att förbättra miljön.

Under torra somrar sjunker grundvattennivån vilket leder till vattenbrist. Som trädgårdsägare är det inte idealt att inte kunna förse sina älsklingsväxter med vatten. Därför behöver vi lära oss hur vi på bästa sätt kan minska vattenförbrukningen i hem och trädgård. Uppsamling av regnvatten ingår som en viktig del av det arbetet. Att ta ansvar för trädgårdens vattenförsörjning bidrar också till en mer hållbar trädgård och genom att använda begreppet ”skörda” i stället för att ”samla” höjs värdet på regnvattnet.

 

En bok i ämnet som kan vara användbar och inspirerande är boken Skörda regnvatten av Susanna Widlundh och Eva Mathiasson. Boken beskriver bland annat hur man kan samla, lagra, leda och använda regnvatten. Den finns att köpa på de flesta nätbokhandlar.

 

Foto: Eva Mathiasson/Sophia Callmer samt Cortney Smith och Xialong Wong via Unsplasch.