Plantskolan som vill se storstaden grönska

Plantskolan som vill se storstaden grönska
Splendor Plant förser alla inom den gröna näringen med kvalitetsplantor. Den senaste tiden har man sett ett ökat intresse för mindre plantor som trivs i kruka på balkong.

Efterfrågan på växter som trivs i kruka är en trend som växer. Det säger Halva Hellberg på Splendor Plant som i år bland annat har ett fikon som nyhet i sitt sortiment. Little Miss Figgy har mindre och lite flikigare bland en andra fikon. Men det som är speciellt med det är att det trivs utmärkt i kruka och utvecklar rikligt med frukt även när det planteras i ett begränsat kärl.

- Men det är bara härdigt till zon ett eller max två vilket gör att det måste förvaras frostfritt för att trivas högre upp i landet, berättar Halva Hallberg.

Splendor Plant är företaget som försett gardencenters och trädgårdsanläggare med plantskoleväxter sedan 1960-talet. Framför allt har de gjort sig kända för sina halvsolitärer, det vill säga prydnadsväxter som är odlade i en storlek större krukor. Men de har också många E-plantor i sitt sortiment och värnar om att hålla en hög kvalitet på växterna de odlar.

Den senast tiden märker man att suget efter växter som är anpassade till den lilla trädgården. Nu vill alla odla även de som bara har tillgång till en fransk balkong att odla på. Framför allt är det ätbara växter som efterfrågas och kunskapen om vad man kan odla i kruka ökar.

-Drömmen om att ha en liten Medelhavsträdgård på balkongen är också stor. Därför har vi valt att ta fram ett fikonträd som går att odla på balkonger och terrasser. Little Miss Figgy blir bara 90 cm högt vilket gör den till ett utmärkt val till den lilla trädgården.