Ett besök i Den Klimatsmarta trädgården

Ett besök i Den Klimatsmarta trädgården
Ett besök idéträdgården på Elmia Garden inspirerar till förändring. Hasselfors vill uppmuntra oss att skapa klimatsmartare trädgårdar och nämner flera förändringar som är relativt enkla att genomföra.

Man ramlar in i montern, eller det är snarare än idéträdgård som det handlar om. Mellan gångar täckta av mjukt träspån syns upphöjda rabatter av olika slag där jorden är täckt med bark i brunt och i svart. I planteringarna växer de växter av olika slag. En rabatt har Piet Oudolf-tema medan det i en annan är blommor med vackra höstfärger som är planterade.

En del av trädgården symboliserar den vilda trädgården. Där finns det kvarlämnade stubbar och växter där fröställningar och nypon lämnats kvar. Platsen har fått en vedtrave som avslut där bin och insekter kan trivas.

Det är Malou Augustin från Evergreen garden som ritat trädgården ivrigt uppbackad av ett skickligt team från Hasselfors garden. Målet har varit att inspirera såväl branschfolk som trädgårdsägare till att skapa en mer hållbar trädgård.

-Vi vill visa att det inte behöver vara så svårt att skapa en klimatsmart täppa. Samtidigt vill vi förmedla vikten av att göra det. Även om man bara har en liten trädgård så gör det skillnad för klimatet. Om alla trädgårdar skapas och brukas med klimatet som utgångspunkt blir det sammantaget en rejäl yta, säger Pia Holmberg på Hasselfors.

Men det finns utmaningen för såväl branschen som för konsumenterna. Det ska finnas tid och utrymme för att utbilda sig på området. Samtidigt så måste man våga ändra invanda mönster och förnya sortimentet så att konsumenter får tillgång till växter och material som gör trädgården mer anpassad för klimatsmartare odling.

-För konsumenterna är den största utmaningen egentligen att komma över tröskeln och bara sätta i gång. Det är inte så svårt som många tror, säger Malou Augustin.

Men hur får man trädgården att bli mer klimatsmart. Pia Holmgren från Hasselfors nämner flera saker som är relativt enkla att genomföra:

  • Kompostera. I trädgården på Elmia Garden visade Hasselfors två komposter. En mer avancerad varmkompost och en enklare gjord av säljkvistar. Vad du väljer spelar egentligen inte så stor roll. Huvudsaken är att du skapar en kompost i trädgården.
  • Städa inte allt för noga. Låt växternas förställningar sitta kvar när de blommat över och låt nyponen vara kvar på buskarna. Lämna trädstubbar och löv kvar. Det blir hemvist för fåglar och pollinationer vilket främjar biologisk mångfald.
  • Odla utan att gräva. Det är en metod som blir mer och mer populär och syftet är att främja mikrolivet. I stället för att gräva neråt bygger man upp jordbäddar i olika lager av organiskt material.
  • Hushålla med vatten. I stället för att använda det kommunala vattnet så kan man samla regnvatten och använda det så lågt som möjligt. Det finns mer eller mindre avancerade metoder men en trätunna som placeras under stuprännan är en bra och enkel metod att börja med.
  • Minska gräsmattan. Anlägg rabatter på gräsytorna och välj perenner anpassade för platsen. Att ha något som blommar under hela säsongen, från tidig vår till sen höst drar insekter till trädgården.
  • Täck den odlade jorden. Det bevarar fukten bättre i jorden vilket främjar odlingarna.