En blomstrande förening

En blomstrande förening
Tack vare föreningen Snittblomsodlare i Sverige binder de tävlande i Elmia Garden Grand Prix sina tävlingsbidrag för första gången med snittblommor från småskaliga lokala odlingar runt om i Sverige. Här berättar några av medlemmarna om verksamheten.

Bildtext: Sofia Wikander (längst till höger) tillsammans med några av sina kollegor.

Att odla snittblommor på friland är ett yrke som blivit så populärt de senaste åren. Det märks framför allt på antalet snittblomsodlingar som öppnar runt om i Sverige. För att sprida kunskap om den småskaliga snittblomsodlingen har odlarna bildat organisationen Snittblomsodlarna i Sverige där medlemmarna förutom marknadsföring också stödjer och hjälper varandra, samtidigt som det finns olika digitala utbildningar att ta del av.

- Det här helt klart ett yrke på frammarsch. Vi har gått från trettiotalet medlemmar till över hundra bara på ett år, berättar Sofia Wikander, ordförande i föreningen och snittblomsodlarentusiast med egen odling.

Men än är marknaden inte mättad. Efterfrågan är fortfarande större än utbudet. Det allt större intresset för den här typen av odling beror på den generella efterfrågan på närproducerat och det lokala som råder just nu. Det har spillt över på snittblommorna. Att dekorera hemmen med säsongens blommor som är odlade i trakten verkar tilltalande eftersom det ger känslan av att vara med och verka för ett hållbarare samhälle.

- Att odla blommor är ju egentligen inget nytt fenomen. De har man gjort i alla tider och nu längtar vi efter få en naturlig kontakt med jorden och växterna igen. Det är en trend som är här för att stanna.

Det är också stora skillnader i kvalitet och hållbarhet. Vissa blommor mår dessutom inte alls bra av att transporteras. Dahlia och Zinnia är ett par exempel.

- För att visa på skillnaden i kvalitet och hållbarhet har vår förening valt att sponsra Elmia Garden Flower Grand Prix i år. Det är en möjlighet för deltagarna att arbeta med växtmaterial som har andra kvaliteter än de gängse snittblommorna. Det ska bli spännande att se resultaten.

För att bli medlem i Snittblomsodlare i Sverige måste vissa kriterier uppfyllas. Bland annat ska syftet vara att yrkesmässigt odla snittblommor i säsong utan kemiska bekämpningsmedel mineralgödsel. Men är det möjligt att livnära sig som snittblomsodlare idag?

- Det är en fråga som vi ofta får. Och mitt svar är att det gör det men man får ha tålamod. Vissa av våra medlemmar gör det redan men de har odlat ett tag. Många har i början en bisyssla i sin verksamhet som de fasar ut efter hand. Det kan vara en väg att gå, säger Sofia Wikander.

snittblomsodlarna-sverige-2.jpg