BoGrönt blir ”Sveriges Trädgårdsmästare”

BoGrönt blir ”Sveriges Trädgårdsmästare”
Trädgårdsbutikskedjan BoGrönt, bestående av medlemmar i föreningen Svensk Trädgårdsfackhandel, byter under hösten namn till Sveriges Trädgårdsmästare. Namnbytet sker i samband med Elmia Garden 2022 där den nya logotypen också lanseras.

Anläggningarna kommer att skyltas om succesivt i god tid innan vårsäsongen börjar.

”Vi har arbetat hårt under drygt 1 års tid med nytt namn och profil för kedjan. Sveriges Trädgårdsmästare signalerar tydligare att vi står för kunskap och kvalitet, samtidigt som det förstärker och lyfter den lokala butikens varumärke i ett sammanhang” säger Kai Christensen, VD för Svensk Trädgårdsfackhandel Ek. För.

Butikskedjan Sveriges Trädgårdsmästare består av 29 fristående anläggningar från Vellinge i söder till Skellefteå i Norr. Dessutom finns en medlem på Åland som valt att ingå i det svenska samarbetet. Butikerna i kedjan bildar ett nätverk som bland mycket annat samarbetar kring utbildning, marknadsföring och inköp. Medlemsföretagen i Sveriges Trädgårdsmästare omsätter ca 600 miljoner SEK och kedjan fungerar som en samlande kraft för den fristående trädgårdsfackhandeln.

”Det är utmanande att som enskild trädgårdsbutik ta plats i konkurrens med de stora trädgårdsvaruhusen” säger Kai och fortsätter. ”Genom att alla medlemsbutiker nu enats om att använda det nya namnet räknar vi bland annat med större genomslagskraft i vår marknadsföring och dessutom en tydligare positionering på marknaden. En positionering som innebär att Sveriges Trädgårdsmästare ska vara förstavalet för alla kvalitetsmedvetna privatkonsumenter samt yrkeskunder inom hem och trädgård”.  

”Äntligen är det dags för oss att samlas kring ett gemensamt marknadsföringsnamn i denna fantastiska kedja säger, Alf Jantén, ägare av Sveriges Trädgårdsmästare i Munkedal. Att nu få se effekten av våra marknadsföringsinsatser är något jag ser extra fram emot. Jag tror verkligen att detta även kommer att hjälpa oss att växa som kedja, både organiskt samt i form av nya kollegor”.

Sveriges Trädgårdsmästare deltar på Elmia Garden i Jönköping 28–29 september och välkomnar alla som vill ha mer information till monter D01:61.

Kontaktpersoner:
Kai Christensen, VD  Telefon direkt: 0514-403 51 Epost: kai@sverigestradgardsmastare.se
Alf Jantén, Sveriges Trädgårdsmästare Munkedal Telefon: 076-262 49 64 Epost:  alf@munkedalsplantskola.se

Länkar:

www.sverigestradgardsmastare.se

www.bogront.se

www.elmia.se/garden