Kan svetsrobotar vara ett komplement vid brist på professionella svetsare?

Kan svetsrobotar vara ett komplement vid brist på professionella svetsare?
Bristen på professionella svetsare gör att behovet av svetsautomation ökar även i små och medelstora företag. Micro-Epsilons laserskanners och tekniska support har varit avgörande för integratörer som har valt att automatisera processen.
Automatiserad svetsning förkortar processtiden och ett mer repeterbart resultat erhålls. Vid modern punktsvetsning, additiv svetsning och allmän robotsvetsning spelar laserskannes en avgörande roll för att säkerställa att robotar rör sig säkert och att samtliga processteg utförs med högsta precision. Robotar blir allt mer självständiga och kan hantera allt mer komplexa uppgifter inom svetsning, exempelvis planering av svetsväg och kvalitetskontroll av svetsfog. Mätdata presenteras i realtid och kan därför användas för att automatiskt korrigera och kontrollera produktionsprocessen. Micro-Epsilons laserskanners i serien scanCONTROL erbjuder flertalet tekniska fördelar. Funktionen baseras på den klassiska lasertrianguleringstekniken, men istället för att projicera en punkt på mätobjektet så används linser för att skapa en statisk linje. Det finns skannermodeller med mätområden på några få millimeter upp till 200 mm med mikrometerupplösning och mätfrekvenser på upp till 10 000 Hz. Beröringsfritt detekteras, mäts och utvärderas profiler på olika ytor. Kompakt och lätt design med integrerad intelligens gör att skannrarna kan monteras på robotarmar och arbeta där utrymmet är begränsat. Modellerna i serien scanCONTROL är utrustade med ett Gigabit Ethernet-interface för överföring av profildata samt en multifunktionskontakt för RS422, triggning av encoder, digital ingång (HTL/TTL), spänningsmatning och synkronisering. Skannrarna stöder Power-over-Ethernet (PoE) vilket innebär att de kan drivas med endast en kabel och detta förenklar installationen på robot ytterligare. Modeller anpassade för kundens egen programmering finns också tillgängliga.

Anders Mejlvang

anders.mejlvang@micro-epsilon.se