Konferensen är mötesplatsen där företag och experter inom automations- och robotbranschen samlas för att diskutera de senaste utvecklingarna, teknologierna och trenderna. Årets fem teman fokuserar på hållbar produktion för ökad konkurrenskraft.

→ Tillverkningsindustrins gröna omställning

Tillverkningsindustrins gröna omställning syftar till att minska branschens miljöpåverkan genom att använda mer hållbara och ekologiska material och produktionsmetoder. Tillverkningsindustrin är en bransch som just nu genomgår stora förändringar på grund av teknologisk utveckling som tex e-mobilitet och globalisering. Den viktigaste omställningen är industrins digitalisering och automatisering vilket minskar kostnaderna och leder till hållbar konkurrenskraft.

→ Strategi för smarta fabriker

Smarta fabriker syftar till att använda teknologiska verktyg och metoder för att förbättra produktiviteten, flexibiliteten och kvaliteten i tillverkningsindustrin. Detta kan innebära tekniker som Internet of Things (IoT), artificiell intelligens (AI) och digitalisering av processer. Vilket kan leda till förbättrad övervakning och felsökning samt optimering av produktionsprocesser. En strategi för smarta fabriker kan också innebära att använda tekniker som digitala tvillingar och simulering för att utvärdera och kontinuerligt förbättra produktionsprocesser. På konferensen berättar några företag hur dom har arbetat med sin strategi.

→ Goda automationsexempel från mindre och medelstora tillverkningsindustrier

På konferensen kommer mindre och medelstora tillverkningsföretag från olika branscher att berätta om hur de har löst automatiseringen i sina produktionsprocesser. Vi får lyssna till hur det har bidragit till att kostnaderna minskat, produktiviteten, precisionen och kvaliteten i produktionen ökat samtidigt som monotona och farliga arbetsmoment tagits bort.

→ Ny robotteknik som förenklar flexibel automation

Våra största robotillverkare kommer att presentera ny teknik som har utvecklats för att förenkla och öka flexibiliteten av robotautomation inom tillverkningsindustrin. En av dessa tekniker är kollaborativa robotar, som är utformade för att arbeta sida vid sida med människor utan att vara fysiskt avskilda eller skyddade. Andra tekniker är förenklad programmering, nya avancerade sensorer, mobilitet, autonoma system samt avancerade simuleringsverktyg. Allt detta bidrar till att företag snabbt och effektivt kan anpassa sin produktion till förändrade förutsättningar.

→ Kom igång med ditt automationsprojekt

Vilka statliga stöd finns? Vad man bör tänka på vid inköp av en robotautomationsanläggning? Vilka hjälpmedel och metoder finns? Hur räknar man ekonomiskt hem en investering? Hur säkerställer man att automationssystemet uppfyller den nya maskinsäkerhetsförordningen? På konferensen ges goda råd om hur man kommer i gång med ett automationsprojekt.