14 - 17 maj 2024

Hållbar produktion för ökad konkurrenskraft

Konferensen vänder sig till dig som arbetar på små och medelstora företag och antingen är i startgroparna att börja digitalisera och robotisera verksamheten eller vill ta nästa steg i sin utveckling. Det är här som du får ny kunskap och höjer kompetensen kring robotautomation.

En ny värld av samarbetande robotar, success stories från industrin och trendspaning på flera framtida användningsområden – konferensen bjuder på experterna som fokuserar på hållbar produktion för ökad konkurrenskraft under årets fem teman. Under dagarna presenteras också en rad produktnyheter, smarta lösningar och aktuella trender i miniutställningen.

Konferensens arrangeras i syfte att förmedla kunskap och höja robotautomationskompetensen inom tillverkningsindustrin. Målgrupp är mindre till medelstora tillverkande företag som t.ex. underleverantörer till fordonsindustrin, legotillverkare inom företrädesvis metallbearbetning, plastbearbetning samt trä- och möbeltillverkning och vänder sig till dig som är produktionstekniker, automationstekniker, vd, produktionschef samt övriga medlemmer i ledningsgrupper.

Robotkonferensen genomförs vartannat år och arrangeras av SWIRA (Swedish Industrial Robot Association) i samarbete med Elmia Automation och Tillväxtverket. Årets konferens är den femte i ordningen och arrangeras på Elmia i Jönköping.