Intervjuer under konferensen

Under konferensen ställde vi på Elmia några frågor till både besökare och utställande företag.

Mattias Bjurek, produktionschef på Benderup AB
Besökare på konferensen

Mattias Bjurek

Vem anser du ska besöka konferensen Robotbaserad Automation?

- De som är sugna på att hitta effektiva lösningar, få en bättre produktion, få fram bättre produkter och skapa en hållbar kedja.

Vad tar du med dig från konferensen in i den verksamhet som du arbetar i?

- Vi är i uppstart till att få in automation i vår verksamhet så vi är här för att se och höra historier från andra bolag och vilken resa de har tagit. Men också för att se vilka vägar man kan ta och skapa nätverk, kontakter och hitta lösningar för vår verksamhet. Så att vi inte behöver uppfinna hjulet på nytt utan att vi verkligen kan nyttja den kompetensen som är extrem här på ett positivt sätt.

Vad anser du ger dig mest på den här konferensen?

- Nätverkandet! Att få höra verkliga historier från små och stora bolag, men framför allt små eftersom vi inte är så stora heller. Att det går att få in robotar och automation men även att alla investeringar inte behöver vara plus i början utan det kommer med tiden och det är mycket lärdom i det. Vi har även fått lära oss att man kan söka bidrag för sådana projekt, vilket var nytt för oss, vilket är fantastiskt. Det underlättar för oss som är helt nya i det här segmentet. Så hatten av till den här konferensen, fantastiskt bra!

 

Milli Eriksson, student på Yrkeshögskolan i Jönköping
Besökare på konferensen

Vem ska besöka konferensen Robotbaserad Automation?

- Fler skolor borde ju vara här om det bara är vi som är här. Vi har pratat med flera om att det finns ett stort behov av fler och fler som läser automation och robotteknik.

Vad tar du med dig från konferensen in i den verksamhet som du arbetar i?

- Det här är ju jättespännande och det är kul att se. Roligt att se nya grejer och funktioner på robotarna.

Vad anser du ger dig mest på den här konferensen?

- Mycket inspiration och kontakter.

 

Viktor Ståhl, projektledare på M for solutions syd AB
Besökare på konferensen

Vem ska besöka konferensen Robotbaserad Automation?

- Folk som är nyfikna på att ta steget att börja med automation men kanske inte har så mycket kompetens. Man kan också få inspiration och träffa andra som har gjort resan tidigare. Knyta kontakter och lyssnar på intressanta föreläsningar.

Vad tar du med dig från konferensen in i den verksamhet som du arbetar i?

- Man ser vad andra har gjort och att man kan fundera på hur vi kan hjälpa våra kunder med deras behov utifrån vad man har snappat upp och dessutom från de olika företag som är på plats.

Vad anser du ger dig mest på den här konferensen?

- Jag tycker att det har varit en bra mix mellan generell info från leverantörerna och typexempel från olika företag.

 

Micael Amandusson, Channel Manager på KUKA Nordic
Utställare på konferensen

Vilken är den främsta anledningen till att ditt företag är med på konferensen

- Vi drivs av att utveckla industrin i Sverige och vi har automationsprodukter i form av robotar. Men vi säger också att vi har mycket mer än bara robotar, vi kallar det more than robots, som faktiskt erbjuder kunderna mer än att bara flytta på gods.

Varför bör mindre och medelstora företag satsa på robotbaserad automation

- Robotbaserade automation frigör faktiskt dina resurser så att du kan växa. Du blir av med de tråkiga monotona jobben och låter både ditt företag och personalen växa.

På vilket sätt kommer robotbaserad automation att medverka till företagens gröna och hållbara omställning?

- Det var ju så man talade under mitt tal, att med hjälp av det här med more than robots, alltså de digitala verktygen så kan vi faktiskt se till att sänka energiförbrukningen i en existerande produktionsprocess, optimera energiförbrukning redan innan vi bygger något. Det är ett jätteviktigt steg framåt för att nå de här målen för miljön.

Vad är skillnaden mellan denna konferens och andra liknande konferenser?

- Jag upplever att alla leverantörer som är här har exakt samma budskap.

 

Peter Edholm, säljare på AH Automation
Utställare på konferensen

Vilken är den främsta anledningen till att ditt företag är med på konferensen

- För att få vara med i ett sammanhang där många potentiella kunder och samarbetspartners är på plats.

Varför bör mindre och medelstora företag satsa på robotbaserad automation

- Använder man inte dagens teknik så hamnar man efter. Det är relativt enkelt idag att automatisera. 

På vilket sätt kommer robotbaserad automation att medverka till företagens gröna och hållbara omställning?

- Man kan mäta sig fram till det på ett enklare sätt, i alla fall när man automatiserat den processen. Så det kan ju vara ett skäl att utveckla, så att man kan få korrekt data.

Vad är skillnaden mellan denna konferens och andra liknande konferenser?

- Detta är en trevlig konferens med bra innehåll med mycket kunskap så det är värt att åka hit bara för föreläsningarna. Och bra med lite inlagt mingel för att träffa både kollegor och branschmänniskor.

 

Susanne Timsjö, marknads- och försäljningschef, ABB Robotics Sverige
Utställare på konferensen

Vilken är den främsta anledningen till att ditt företag är med på konferensen

- Det är kul att diskutera tillverkande industri, automation, robotar och vilken skillnad teknik kan göra för ökad konkurrenskraft hos tillverkande bolag i stort sett.

Varför bör mindre och medelstora företag satsa på robotbaserad automation?

- Man kan skapa ökad produktivitet och med det få företaget att växa. Du kan skapa en bättre arbetsmiljö. Har du problem eller en utmaning när det kommer till att locka fram människor till att jobba hos dig eller jobba i din industri så blir du mindre känslig om du har robotar som kan utföra delar av arbetet.

På vilket sätt kommer robotbaserad automation att medverka till företagens gröna och hållbara omställning?

- Det finns nog flera sätt, men dels kan robotar och automation göra att du som företag kan bli mer energieffektiv. Du får ner energianvändandet helt enkelt. Sedan finns det ju andra aspekter, till exempel behöver inte robotar ljus så du kan ha robotar igång på natten.

Vad är skillnaden (vad sticker ut!) mellan denna konferens och andra liknande konferenser?

- Den här konferensen är väldigt robotteknikfokuserad. För mig är det här intressant för det blir lite smalare. Jag gillar diskussionerna kring specifik robotteknik, relaterade utmaningar och möjligheter.